Ny beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene er afgivet

24.02.2011

Statsrevisorerne afgav den 23. februar 2011 beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene med denne bemærkning:

Da regionerne blev etableret i 2007, bemærkede Statsrevisorerne, at det var en enestående mulighed for et forpligtende samarbejde om fælles it-løsninger og standarder på tværs af regioner, særligt vedrørende elektroniske patientjournaler.

En elektronisk patientjournal (epj) giver adgang til flere it-systemer med patientoplysninger om sundhedspersonalets notater, medicin, behandlingsplaner, undersøgelsessvar, booking af undersøgelser mv. Formålet med epj er bl.a. bedre behandlingsresultater, større patientsikkerhed, bedre resurseudnyttelse og effektiviseringer.

Beretningen viser

  • at alle sygehuse har epj i en vis udstrækning, men at kun 2 ud af i alt 31 sygehuse har erstattet papirjournalen med epj
  • at 1 region har nået målet om ét sammenhængende epj-system pr. region – dvs. at alle sygehuse i regionen har adgang til de samme patientoplysninger – mens de øvrige 4 regioner forventer at nå målet i henholdsvis 2012 og 2013.

Statsrevisorerne bemærker, at regionerne fortsat har væsentlige teknologiske og organisatoriske udfordringer i forhold til at indføre epj, og at der er behov for mere ambitiøse mål for overgangen til papirløse arbejdsgange.

Statsrevisorerne beklager, at den enestående mulighed for et forpligtende samarbejde om epj på tværs af regioner ikke er blevet udnyttet i tilstrækkelig grad. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) blev etableret i 2007 med bl.a. det formål at fremme udviklingen og udbredelsen af epj på landsplan med udgangspunkt i omkostningseffektivitet og i fælles standarder og principper.

Statsrevisorerne kritiserer, at målsætningerne om at fremme omkostningseffektive epj-løsninger – som er nationalt koordinerede – ikke var omsat til konkrete initiativer, da man nedlagde Digital Sundhed i 2010. Statsrevisorerne finder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har bidraget til, at udviklingen på epj-området gik i den samme retning i regionerne.
 
Statsrevisorerne finder, at der er behov for en stærkere og mere forpligtende styring, koordination og prioritering på sundheds-it-området. Statsrevisorerne peger i den forbindelse på etableringen af den ny styrelse for National Sundheds-it under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og på Regionernes Sundheds-it Organisation som initiativer, der bør prioriteres højt.

Ministerens svarfrist: 4 mdr.

  • Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]