UP 2011: Aktiv dødshjælp og totalt rygeforbud?

06.01.2011

Aktiv dødshjælp og totalt forbud mod rygning kunne blive udfaldet, hvis landets 8. og 9. klasser fik lov at bestemme. Det er i hvert fald indholdet i 2 af de lovforslag, der er blevet udvalgt til Ungdomsparlament 2011, hvor skoler i Danmark og Grønland i alt har sendt 1.037 lovforslag ind til Folketinget.

Mandag den 7. februar 2011 indtager 178 udvalgte skoleelever Christiansborg. Eleverne udgør herefter Ungdomsparlamentet, som skal debattere og stemme om lovforslag, de har udarbejdet i deres klasser.

”Den høje kvalitet og den store variation i lovforslagene viser, at eleverne har lagt et stort arbejde i projektet. Jeg er sikker på, at der har været gang i debatten i klasserne. Det er godt for vores demokrati”, siger Folketingets formand, Thor Pedersen.

Ungdomsparlamentsmedlemmerne fordeles efter emne i 12 udvalg, der hver ledes af et folketingsmedlem. Eksempelvis behandles lovforslaget om aktiv dødshjælp i retsudvalget, mens lovforslaget om rygeforbud behandles i sundhedsudvalget. Arbejdet i udvalgene begynder elektronisk på Ungdomsparlamentets hjemmeside den 24. januar og afsluttes på selve ungdomsparlamentsdagen.

  • Ungdomsparlamentsdagen afholdes mandag den 7. februar 2011
  • Eleverne skal denne dag arbejde i udvalg og debattere og stemme om deres egne lovforslag i Folketingssalen. Her stiller de også spørgsmål til ministrene i spørgetiden 
  • Møderne i de 12 udvalg ledes af folketingsmedlemmer
  • Møderne i Folketingssalen ledes af Folketingets formand
  • 11 ministre (herunder statsministeren) deltager i Ungdomsparlamentets spørgetid
  • Listen over udvalgte skoler kan ses på Ungdomsparlamentets hjemmeside
  • Folketinget har afholdt Ungdomsparlament hvert andet år siden 1999

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]