Orientering om den fortsatte behandling af Statsrevisorernes beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt

15.12.2010

Statsrevisorerne har på deres møde 15. december 2010 behandlet ovennævnte beretning og besluttet at optage den i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende bemærkning:

Det kræver et grundigt forarbejde at indføre et så komplekst system, som det digitale tingslysningssystem, der har vital betydning for borgere og virksomheder. Statsrevisorerne konstaterer, at forberedelsen af og indkøringen af det digitale tinglysningsprojekt ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne forventer, at Domstolsstyrelsen fremover udnytter den erhvervede viden og følger god praksis for projektstyring, sikrer god økonomistyring og følger de statslige retningslinier for aflæggelse af projektregnskaber.

Statsrevisorerne vil følge de afsluttende faser af implementeringen af det digitale tinglysningssystem, herunder implementeringen af de resterende dele af systemet og Domstolsstyrelsens effektvurdering af det digitale tingslysningssystem.

Statsrevisorerne, 15. december 2010

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]