Henrik Dam Kristensen valgt som Nordisk Råds præsident

05.11.2010

På Nordisk råds session i Reykjavik blev fhv. social og fødevareminister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraterne, formand for Nordisk Råds danske delegation valgt som Nordisk Råds præsident for 2011.

Præsidenten leder Nordisk Råds politiske arbejde og repræsenterer Nordisk Råd i offentligheden og i andre sammenhænge.

 ”Jeg er naturligvis både glad og stolt over at være valgt til Nordisk Råds præsident, siger Henrik Dam Kristensen. Og fortsætter.

 ”De nordiske lande har en fælles baggrund både kulturelt og samfundsmæssigt. Så i mange sager bør vi efter min mening i internationale fora så vidt muligt tale med én stemme. Det vil øge sandsynligheden for, at der lyttes til os. Set i perspektivet af, at ganske meget besluttes i Bruxelles, er en koordination af indsatsen for, at kommende forordninger og direktiver tager hensyn til de nordiske traditioner og værdier, vigtig. Og dertil kommer, at vi har så meget tilfælles, at dialogen på det politiske niveau mellem de nordiske lande er vigtig – ikke mindst i globaliseringens tidsalder slutter Henrik Dam Kristensen.

I Danmark er der tradition for, at oppositionen besætter posten med en af sine ledende politikere, når Danmark har præsidentskabet for Nordisk Råd, og det var en enig dansk delegation som indstillede Henrik Dam Kristensen til posten som præsident.

Blandt tidligere danske præsidenter for Nordisk Råd kan nævnes de tidl. statsministre Hans Hedtoft, Erik Eriksen, Jens Otto Krag og Anker Jørgensen.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]