Ny beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009

17.11.2010

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009

Det overordnede formål med beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 er undersøgt ud fra følgende spørgsmål:

  • Er ministeriernes regnskabsaflæggelse vedrørende tilskud og refusion til kommuner og regioner rigtig?
  • Er der i ministerierne etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis?
  • Er kommunernes og regionernes regnskabsaflæggelse vedrørende området underlagt betryggende revision?
  • Er der i ministerierne en tilfredsstillende gennemgang af kommunernes revisionsberetninger som led i tilsynet med refusionsordningerne?
  • Er kommunernes administration af den centrale refusionsordning tilfredsstillende?
  • Har socialministeriet haft et tilfredsstillende budgetteringsgrundlag for den centrale refusionsordning?

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]