Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2009

17.11.2010

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009

Beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009 indeholder resultatet af statens regnskaber for 2009, herunder revisionen af de enkelte ministerområder. Rigsrevisionen erklærer sig bl.a. om hvorvidt regnskabet er rigtigt og om regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra kl. 16 herpå hjemmesiden under Nyheder.

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]