Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

03.11.2010

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 4. november 2010 kl. 13.00. Fra regeringen deltager statsministeren og udenrigsministeren.

Følgende emne er på dagsordenen:

• Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den 28.-29. oktober 2010

Derudover vil Nævnet modtage orientering om statsministerens bilaterale samtaler i forbindelse med MDG-topmødet og åbningen af FN’s 65. generalforsamling i New York den 22.-23. september 2010, statsministerens deltagelse i topmøde mellem EU og Asien i Bruxelles den 4. oktober 2010, statsministerens samtale med Bhutans premierminister i København den 14. oktober 2010, afrapportering fra NATO udenrigsminister- og forsvarsministermøde i Bruxelles den 14. oktober 2010 samt udenrigsministerens deltagelse i ministermøde i Friends of Democratic Pakistan i Bruxelles den 15. oktober 2010.

Se flere nyheder fra Folketinget