Jonathan Motzfeldt er død

29.10.2010

Tidligere landstingsformand og landsstyreformand Jonathan Motzfeldt er afgået ved døden 72 år gammel. Folketingets formand Thor Pedersen udtaler følgende:

"Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget meddelelse om Jonathan Motzfeldt pludselige død. Jonathan Motzfeldt er uden tvivl den enkeltperson, der har haft størst betydning for Grønlands udvikling de sidste 40 år. Han så allerede som ung, hvad der skulle til for at føre Grønland ind i en udvikling mod et moderne samfund, og han var derfor også den første landsstyreformand for et nyt grønlandsk Landsstyre i 1979. Han var med få års afbrydelse Grønlands landsstyreformand fra 1979 til 2002.

Jonathan Motzfeldt var et levende, aktivt og engageret menneske. I hele hans virke var han katalysator for et tæt samarbejde mellem Grønland og Danmark, uden at han på noget tidspunkt tabte Grønlands interesser af sigte. Som formand for grønlandsk-dansk selvstyrekommission fuldendte han sit politiske arbejde for Grønland. Grønland har med Jonathan Motzfeldts død mistet en af sine største politiske personligheder, som har sat sig varige spor for eftertiden.

Æret være hans minde"


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]