Irlands præsident besøger Folketinget

11.10.2010

Irlands præsident, Mary McAlleese, besøgte mandag den 12. oktober 2010 Folketinget, hvor hun mødtes med Folketingets formand Thor Pedersen. Besøget var præsidentens første officielle besøg i Danmark.

Irlands præsident, Mary McAlleese, mødes med Folketingets formand Thor Pedersen 

Om præsidenten

Mary McAleese har været Irlands præsident, siden hun i 1997 afløste forgængeren Mary Robinson. McAleese blev genvalgt i 2004 frem til 2011, hvor der skal findes en ny præsident, idet den irske forfatning kun tillader ét genvalg. McAleese er medlem af det republikanske parti, Fianna Fáil.

Den irske præsident vælges ved direkte valg hvert 7. år. Kandidater til embedet skal være fyldt 35 år og være nomineret af enten ét af parlamentets to kamre eller af mindst fire byråd. Den siddende præsident kan desuden nominere sig selv. Hvis der kun er én kandidat, afholdes der ikke valg. Den situation opstod senest, da Mary McAlleese blev genvalgt i 2004.

Præsidentembedet er overvejende ceremonielt Præsidenten er landets statsoverhoved, men spiller ikke nogen politisk rolle eller har vigtige udøvende funktioner.

Præsidenten har dog visse diskretionære beføjelser. Bl.a. kan hun forelægge lovforslag for den irske Højesteret for at få vurderet, om de er i overensstemmelse med forfatningen. Præsidenten kan også afvise en anmodning fra premierministeren om at opløse parlamentet. Endelig er det Præsidenten, som underskriver love vedtaget af parlamentet.

Irlands politiske system

Irlands forfatning, der er fra 1937, indeholder de centrale bestemmelser om de statslige institutioner og deres styrelse. Den sikrer desuden adskillelsen af den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt i Irland.

Det irske parlament (Oireachtas) består af 2 kamre; Underhuset (The Daíle), som har 166 medlemmer og et overhus eller senat (Seanad) med 60 medlemmer. Underhuset er det mest magtfulde af de to kamre i forbindelse med vedtagelsen af lovgivning. Senatet deltager også i lovgivningsprocessen, men er rådgivende og kan kun udsætte vedtagelsen af lovforslag.

Underhuset vælges ved direkte forholdstalsvalg for fem år. Seneste valg til Underhuset fandt sted i maj 2007. Medlemmerne af Senatet er også valgt for fem år, men de er ikke direkte valgte af den irske befolkning. 11 medlemmer udpeges af premierministeren, mens 6 udpeges af landets universiteter. De sidste 43 vælges af nogle særligt nedsatte paneler, som repræsenterer en række forskellige interessegrupper i det irske samfund.

Den udøvende magt ligger hos regeringen, som ledes af premierministeren, der udnævnes af præsidenten efter forslag fra Underhuset. De øvrige ministre udnævnes af premierministeren efter indstilling fra Underhuset.

Dansk samhandel med Irland

Irland var i 2009 Danmarks 16. største eksportmarked. Danmark havde her et overskud på handelsbalancen med Irland på godt 1 mia. kr. Eksporten til Irland er dog faldet med 11,7 pct. i første halvår af 2010, hvilket også kan ses på handelsbalancen med Irland, som kun havde et overskud på 153 mio. kr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]