EU-forslag til indskudsgarantiordninger i strid med nærhedsprincippet

15.10.2010

Et flertal i Folketinget brugte i går for første gang sine nye beføjelser til at påtale et brud på EU's nærhedsprincip over for EU. Det skete i en udtalelse om et nyt EU-lovforslag om en såkaldt indskydergarantiordning. Lovforslaget skal sikre, at indskydere kan få tilbagebetalt deres indskud i banker, som går konkurs.

Formand for Europaudvalget, Anne-Marie Meldgaard, understreger: "Jeg frygter, at den gensidige låntagningsfacilitet vil tilskynde lande til at underfinansiere deres indskudsgarantiordninger, når de som i Kommissionens forslag er sikret lånegarantier fra andre EU-landes indskudsgarantiordninger. Men jeg er helt enig med Kommissionen i, at der er behov for fælles EU-regler, som kan være med til at sikre indskyderes penge bedre. Men i denne sag er Kommissionen gået for langt. Flertallet kan derfor ikke støtte at etablere en obligatorisk gensidig låntagningsfacilitet. Det bør være op til det enkelte land selv."

Også den svenske Rigsdag, Forbundsdagen og Forbundsrådet i Tyskland og det britiske underhus har fundet problemer med nærhedsprincippet.

Kommissionen skal ifølge Lissabontraktaten tage hensyn til sådanne udtalelser fra nationale parlamenter. Men først hvis 1/3 af parlamenterne påtaler et brud på nærhedsprincippet, er Kommissionen forpligtet til at tage et forslag op til fornyet overvejelse.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]