Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

15.09.2010

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde onsdag den 15. september 2010 kl. 9.00. Fra regeringen deltager statsministeren og udenrigsministeren

Følgende emner er på dagsordenen:

• Forelæggelse af ekstraordinært møde i det Europæiske Råd den 16. september 2010 i Bruxelles 

• Danmarks forpligtelser i henhold til kemivåbenkonventionen 

Derudover vil Nævnet modtage orientering om udenrigsministerens deltagelse i den særlige samling i FN's Generalforsamling vedrørende den humanitære situation i Pakistan den 19.- 20. august 2010 i New York, udenrigsministerens deltagelse i Nordisk-baltisk møde i Riga den 26.-27. august 2010 samt udviklingsministerens besøg i Pakistan 30.-31. august 2010. 

Se flere nyheder fra Folketinget