Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

10.06.2010

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde fredag den 11. juni 2010 kl. 13.30. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

• Gaza

• NATO’s strategiske koncept

• Situationen på den koreanske halvø

• Iran

• Udenrigsministeriets repræsentationsstruktur

• Internationale operationer


Derudover vil Nævnet modtage orientering om statsministerens besøg i Singapore, Japan og Sydkorea den 5. – 12. marts 2010, samt statsministerens møde med Ruslands præsident den 28. april 2010 i København. Nævnet vil endvidere modtage orientering om udenrigsministerens: Møde med den spanske udenrigsminister i Madrid den 12. april 2010, deltagelse i det uformelle NATO-udenrigsministermøde i Tallinn den 22. – 23. april, møde med Ruslands udenrigsminister i København den 28. april 2010, besøg i Israel og de palæstinensiske områder den 2. – 3. maj 2010, deltagelse i NPT- konferencen i New York den 4. - 5. maj 2010, deltagelse i det Nordiske-afrikanske udenrigsministermøde i Senegal den 12. – 13. maj 2010, møde med Frankrigs udenrigsminister i København den 20. maj 2010, deltagelse i udenrigsministermødet ved EU-ASEAN mødet i Madrid den 26. maj 2010, møde med Albaniens udenrigsminister den 28. maj 2010 i København, møde med Tysklands udenrigsminister den 1. juni 2010 i Berlin, samt deltagelse i Østersørådets topmøde i Vilnius den 1. – 2. juni 2010.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]