Statsrevisorbemærkning

19.05.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 10/2009 om Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ er en udenrigspolitisk indsats rettet mod landene i den arabiske verden. Danmark har i perioden 2003-2009 givet 597,8 mio. kr. i bevillinger/tilsagn til aktiviteter under Det Arabiske Initiativ og udbetalt 471,2 mio. kr.

Det Arabiske Initiativ har 2 formål: dels at styrke dialogen, forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og den arabiske verden, dels at støtte eksisterende reformprocesser i Mellemøsten og Nordafrika – den såkaldte MENA-region, som omfatter 18 lande.

Statsrevisorerne bad om denne beretning for at få undersøgt, hvilke resultater og hvilken effekt der er kommet ud af initiativet i forhold til nævnte formål.

Statsrevisorerne konstaterer, at Udenrigsministeriet løbende har tilpasset initiativet i forhold til indhøstede erfaringer – herunder en ekstern analyse fra 2006 og et eksternt review fra 2009 – og Folketingets opfordringer i vedtagelse V 80 fra maj 2006.

Statsrevisorerne konstaterer, at der – på trods af vanskelige vilkår især som følge af tegningesagen – er gennemført talrige aktiviteter, som har skabt resultater, men at det endnu er for tidligt at vurdere de langsigtede effekter af initiativet.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at ministeriet ikke noget tidligere og mere aktivt har arbejdet målrettet på at dokumentere (del-)resultater og effekter af Det Arabiske Initiativ. 

Ministerens svarfrist: 3 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]