Udenrigsudvalgets møde med WTOs direktør, Pascal Lamy, den 20. maj 2010

25.05.2010

Torsdag den 20. maj 2010 mødtes Udenrigsudvalget med direktøren for Verdenshandelsorganisationen, WTO, Pascal Lamy. Mødet gav mulighed for at drøfte nogle af de store, handelspolitiske udfordringer, som alle verdens lande står overfor.

Under mødet drøftedes WTOs indsats for at fremme den handelsrelaterede bistand, der skal gøre det muligt for lavindkomstlande at deltage i det internationale handelssamarbejde og herigennem opnå vækst og udvikling.

Et andet samtaleemne var forhandlingerne i den såkaldte Doha-runde, der gerne skulle føre til, at udviklingslandene får bedre muligheder for at deltage i det internationale handelssamarbejde.

Endelig drøftedes det, om en regionalisering af verdenshandelen vil få konsekvenser for udviklingslandenes adgang til international handel, og om den aktuelle finansielle og økonomiske krise vil føre til protektionisme af de nationale økonomier. Udviklingslande er særligt sårbare over for protektionisme, da en større del af disse landes økonomi er afhængig af international handel, end det er tilfældet for EU som helhed og USA.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]