Folketingets elforbrug falder

21.05.2010

Folketinget har fra 2007 til 2009 reduceret sit elforbrug med ca. 16 pct. Og tendensen fortsætter. I første kvartal af 2010 var elforbruget ca. 18 pct. lavere end i samme periode i 2007.

”Jeg er meget tilfreds med, at de elbesparende initiativer, som vi satte i gang i 2008, har den virkning, som vi ønskede”, siger Thor Pedersen, Folketingets formand.

De elbesparende initiativer handler først og fremmest om lysstyring på kontorer og i gangarealer, flere elsparepærer, udskiftning af ventilatorer og optimering af ventilationsdriften samt udskiftning af køleanlæg og frikøling af serverrum m.v., dvs. udnyttelse af kold luft til køling i kolde perioder.

De elbesparende investeringer fortsætter i 2010. Fra 2011, når alle elbesparende initiativer har fået fuld virkning, forventes besparelsen på Folketingets elforbrug at udgøre minimum 20 pct. set i forhold til 2007.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]