Folketingets fagudvalg mere ind i EU-sager

26.05.2010

Fra politisk hold er der nu enighed om at gøre det obligatorisk for Folketingets fagudvalg at behandle EU-sager. Det vil styrke Folketingets kontrol med EU-politikken, at fagudvalgene mere systematisk behandler en række relevante EU-sager, som vedrører deres område. F.eks. bliver Miljø- og Planlægningsudvalget forpligtet til at behandle væsentlige EU-miljøsager.

 

EU-politik er indenrigspolitik


”Jeg er meget glad for, vi nu er blevet enige om fagudvalgenes store betydning for en god behandling af EU-sagerne i Folketinget. For mig er dette tiltag en afgørende erkendelse af, at EU-politik ikke er udenrigspolitik, men i høj grad indenrigspolitik”, siger Anne-Marie Meldgaard, formand for Folketingets Europaudvalg.
I praksis kommer det til at fungere på den måde, at Europaudvalget anmoder det relevante fagudvalg om at forholde sig til en EU-sag. I fagudvalget vil sagen blive behandlet politisk, f.eks. ved indkaldelse af den ansvarlige minister eller andre parlamentariske tiltag, f.eks. ekspertmøder. Når fagudvalget har færdigbehandlet sagen, har udvalget mulighed for at møde op i Europaudvalget og fremlægge sin indstilling. Ordningen betyder også, at Europaudvalget er forpligtet til at inddrage fagudvalgene på et tidligt tidspunkt.
En lignende model har fungeret godt i det finske parlament, Eduskunta, siden Finland blev medlem af EU i 1995.
”Jeg har store forventninger til den nye ordning, som forhåbentlig vil få EU-sagerne på dagsordenen i Folketinget på det demokratiske niveau, som de fortjener”, siger Anne-Marie Meldgaard .
Den nye ordning kræver en ændring af Folketingets forretningsorden og træder i kraft i Folketingets nye samling i oktober 2010.

Nærhedsprincip under lup


Ordningen falder også fint i tråd med en ny beretning fra Europaudvalget om at overvåge, at EU ikke træffer politiske beslutninger, som bedre træffes nationalt, det såkaldte nærhedsprincip. Overvågningen forudsætter et tæt samarbejde mellem fagudvalgene og Europaudvalgene, der resulterer i, at Folketinget skal sende en begrundet udtalelse til EU, hvis det mener, at EU vedtager love i strid med nærhedsprincippet.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]