Udbud af Folketingets spisesteder

13.04.2010

Folketinget udbyder driften af Tingets spisesteder beliggende på Christiansborg, 1240 København K, til overtagelse fra 1. januar 2011.

Udbuddet omfatter den totale drift af Snapstinget med spisesal, restaurant og cafe og samt yderligere to kantiner, som betjener Folketingets medlemmer, ansatte og gæster. Spisestederne leverer og servicerer desuden i forbindelse med møder og arrangementer.

Aftaleform

Der vil blive indgået en kontrakt med kantineoperatøren i form af en driftsaftale.

Udbudsform og økonomi

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling. Det estimeres at omsætningen i 2010 samlet udgør ca. kr. 14.500.000 ekskl. moms. 

Virksomhedsoverdragelse

Lov om virksomhedsoverdragelse vil blive gjort gældende.

Udvælgelse af tilbudsgivere

Folketinget opfordrer interesserede til at søge om at komme i betragtning som tilbudsgiver.

Ved udvælgelsen af tilbudsgivere vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende: 

Erfaring fra lignende virksomhed, soliditet og referencer. 

Følgende skal vedlægges anmodningen om deltagelse: 

Tro- og love erklæring 
Referencer 
Regnskab for de sidste to år (minimum indeholdende: omsætning, resultat og likviditet) 
Oplysninger om antal kantiner, der drives og antal medarbejdere tilknyttet virksomhedens kantiner 

Tro - og love erklæring kan rekvireres hos Folketingets eksterne konsulent: 

Folketinget vil vælge 4-5 tilbudsgivere blandt de, der har tilkendegivet interesse i at afgive tilbud.

Overordnet tidsplan

11/05/2010: Frist for ansøgning om prækvalificering 
04/06/2010: Udsendelse af udbudsmateriale 
09/06/2010: Fremvisning 
06/07/2010: Sidste frist for tilbudsaflevering 
September 2010: Valg af leverandør 
01/01/2011: Opstart af ny kantinekontrakt 

Valg af tilbud

Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud med vægt på følgende uprioriterede kriterier:
Kvalitet, økonomi, fleksibilitet, personale og organisation, forsyningssikkerhed samt kreativitet. 

Folketinget ønsker ikke selv at byde med på opgaven. 

Folketinget henviser i øvrigt til Finansministeriets cirkulære om personalekantiner ”CIR 1H nr. 9020 af 28/01/2008”.

Se flere nyheder fra Folketinget