Ny beretning om Forsvarets indkøb af større materiel

11.02.2010

Statsrevisorerne afgav den 10. februar 2010 beretning 6/2009 om Forsvarets indkøb af større materiel til Folketinget

Resumé
Formålet er at vurdere Forsvarets indkøb af større materiel. Forsvarsmateriel omfatter fx våben, kommunikationsudstyr, kampvogne, fly og skibe. Undersøgelsen handler om større materielanskaffelser, der er anskaffet via aktstykker til Finansudvalget.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Forsvaret i 18 udvalgte projekter har anskaffet materiellet til den planlagte tid, pris og kvalitet. Samlet repræsenterer de 18 projekter materiel for ca. 13 mia. kr. De undersøgte projekter omfatter både materiel til hæren, søværnet og flyvevåbnet samt værnsfælles indkøb. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om Forsvarsministeriet har et tilstrækkeligt grundlag for at oplyse de bevilgende myndigheder om Forsvarets materielindkøb.

Baggrunden for undersøgelsen er bl.a., at Rigsrevisionen tidligere har undersøgt enkeltanskaffelser, hvor der har været problemer, og at Forsvaret har besluttet at forbedre og standardisere indkøbet af materiel. Indkøb af materiel udgør en stor del af de årlige forsvarsbudgetter og er et økonomisk væsentligt område. Undersøgelsen omfatter hovedsageligt forsvarsforligsperioden 2005-2009. Siden 1. januar 2007 har Forsvarets Materieltjeneste haft ansvaret for at indkøbe og vedligeholde materiel for alle Forsvarets myndigheder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]