Nordisk Råd om ligestilling og dansk formandskab

22.01.2010

Nordisk Råd om ligestilling og dansk formandskab

Folketinget er vært for Nordisk Råds samlede Præsidie-, udvalgs- og partigruppemøder i København d. 26. – 27. januar. Der deltager omkring 180 personer på møderne, samt en række inviterede gæster. Møderne afholdes på Radisson Blu Scandinavian Hotel på Amager og i Folketinget.

I 2010 har Island præsident- og vicepræsidentposten i Nordisk Råd, mens Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd. På fællesmødet d. 26. januar vil Nordisk Råds præsident Helgi Hjörvar præsentere Islands formandskabsprogram for 2010, mens Minister for Nordisk Samarbejde Bertel Haarder vil fremlægge formandskabsprogrammet for Nordisk Ministerråd for parlamentarikerne. Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Inger Støjberg vil holde oplæg om Nordisk Ministerråds sektorprogram 2010 for ligestilling samt om det kommende 4-årige samarbejdsprogram.

Nordisk Råds fællesmøde afholdes på Radisson Blu Scandinavian Hotel d. 26. januar kl. 16.30 – 18.30.

D. 27. januar afholdes der Præsidie- og udvalgsmøder

Nordisk Råd er engageret i revideringen af EU's fiskeripolitik og afholder onsdag den 27. januar et seminar om temaet i Folketinget med deltagere fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen samt parlamentarikere fra de nordiske lande. I 2009 indsendte Nordisk Råd forslag til revideringen, og disse forslag skal Kommissionen nu arbejde videre med at konkretisere.

Velfærdsudvalget i Nordisk Råd, som i 2010 fokuserer på hvordan man kan skabe en god livskvalitet for ældre i Norden, besøger onsdag den 27. januar Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. På Højdevangs Sogns plejehjem vil parlamentarikerne blive præsenteret for nyskabende satsninger blandt andet inden for demenspolitik, aktivitets- og træningstilbud samt velfærdsteknologiske løsninger. Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann vil også deltage i møder i udvalget.

På udvalgsmøderne afholder Præsidiet også et budgetseminar, og kultur og erhvervsudvalget diskuterer arbejdsliv, kompetencer og konkurrencedygtighed i Norden.

Nordisk Råd er samarbejdsorgan for regeringerne og parlamentarikerne i de nordiske parlamenter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de 3 selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]