Statservisorbemærkning

20.01.2010

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 4/2010 om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Beretningen handler om Beskæftigelses-, Videnskabs- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at personer med handicap har mulighed for at få en uddannelse og et arbejde på lige fod med andre borgere.

Rammerne for handicapindsatsen er Folketingets beslutning fra 1993 om ligebehandling af personer med handicap og regeringens overordnede målsætninger fra 2003 i en handlingsplan for handicapområdet. Folketingsbeslutningen bygger på FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede.

Beretningen viser, at ministerierne har igangsat en række forskellige initiativer for at kompensere personer med handicap og for at fremme deres adgang til uddannelse og beskæftigelse –  og at ministeriernes styring af de konkrete initiativer generelt er tilfredsstillende.

Ministeriernes indsats udføres i et samarbejde med forskellige handicaporganisationer. Ministeriernes arbejde for at sikre ligebehandling kunne imidlertid styrkes ved en mere målrettet og prioriteret indsats inden for og på tværs af ministerierne.

Statsrevisorerne finder det fx ikke helt tilfredsstillende, at der siden 2004 ikke har været foretaget en evaluering af, om de langsigtede målsætninger i regeringens handlingsplan er blevet indfriet.

Statsrevisorerne finder, at den samlede handicapindsats på statsligt niveau kan styrkes ved en mere koordineret og prioriteret overvejelse af behov, mål og handlingsplaner – ligesom resultaterne af indsatsen bør overvåges. Samlet set vil en sådan institutionalisering være i overensstemmelse med den FN-konvention om rettigheder for personer med handicap, som Folketinget ratificerede i 2009.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]