Statsrevisorbemærkning

16.12.2009

Statsrevisorbemærkning til beretning nr. 2/2009 om brugen af særlige rådgivere

Særlige rådgivere – ofte kaldet spindoktorer – er i dag ansat på en særlig kontrakt, som betyder, at deres ansættelse er knyttet til ministerens funktionsperiode. De ansættes i en stabsfunktion for ministeren og har ikke beføjelser til at give instruktion til det almindelige embedsværk.

Sondringen mellem særlige rådgivere og almindelige embedsmænd knytter sig til ansættelsesformen. Der var pr. 1. oktober 2009 ansat 17 særlige rådgivere, hvis årsløn i gennemsnit udgjorde ca. 960.000 kr.

De enkelte ministerier administrerede i perioden 1998-2001 hver især brugen af særlige rådgivere. I 2001 anvendtes den første standardkontrakt ved ansættelse af særlige rådgivere. I 2003 nedsatte Folketinget et sagkyndigt udvalg, hvis betænkning nr. 1443 fra 2004 resulterede i statsministerens sammenfatning af udvalgets anbefalinger, der efterfølgende blev udsendt i cirkulæreskrivelser til departementscheferne.

Statsrevisorerne finder det positivt,

  • at regeringens initiativer følger anbefalingerne i betænkning nr. 1443 – herunder bl.a. anvendelse af en standardkontrakt ved ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere, som fritstilles ved udskrivning af folketingsvalg
  • at ministerierne følger regeringens retningslinjer for ansættelse og anvendelse af særlige rådgivere
  • at der på denne baggrund er skabt den af Folketinget efterlyste større åbenhed om de særlige rådgiveres ansættelsesvilkår
  • at enkelte uklarheder vil blive afklaret i en ny vejledning og standardkontrakt primo 2010.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]