Hasteforespørgsel om priser på sygehusbehandling.

07.12.2009

Onsdag den 9. december 2009, kl. 13 - 15 holder Folketinget en hasteforespørgsel til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (KF).

Folketingsbetjent i salen

Folketingets formand, Thor Pedersen, har modtaget en hasteforespørgsel til sundhedsministeren med følgende ordlyd:

"Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke blev taget skridt til at opnå lavere priser inden for den udvidede frit valgs-ordning, efter at en arbejdsgruppe med blandt andre Konkurrencestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2006 dokumenterede, at dette var en mulighed, sådan som Rigsrevisionen har peget på, senest i "Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse"?

Initiativtagerne er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten. Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative støtter gennemførelsen. Og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har sagt ja til at deltage. Derfor har Folketingets formand besluttet, at hasteforespørgslen skal gennemføres.

Den uforberedte spørgetime udgår, og den forberedte spørgetid afvikles i forlængelse af hasteforespørgslen, som slutter senest kl. 15. I spørgetiden kan der ikke stilles spørgsmål om emner, der er dækket af hasteforespørgslen.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]