Opfølgning på beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

30.11.2009

Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Statsrevisorerne behandler notatet på deres møde 16. december 2009. Samtidig behandler Statsrevisorerne regionernes udtalelser samt de to redegørelser, som henholdsvis sundheds- og finansministeren har afgivet til beretningen. På mødet vil Statsrevisorerne tage stilling til, om sagen kan afsluttes eller bør følges yderligere op, og de vil evt. afgive en bemærkning til sagen.

Notatet omhandler Rigsrevisionens vurdering af sundheds- og finans­mi­ni­ste­rens redegørelser samt regionernes udtalelser vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget 17. juni 2009.Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]