Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008

25.11.2009

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 19/2008 om revisionen af statsregnskabet for 2008

Beretningen indeholder resultatet af statens regnskaber for 2008, herunder revisionen af de enkelte ministerområder. Rigsrevisionen erklærer sig bl.a. om hvorvidt regnskabet er rigtigt og om regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside i klausuleret udgave fra kl. 13. Klausuleringen indebærer, at beretningen ikke må omtales offentligt før kl. 16. Beretningen kan også afhentes kl. 13-16 i Statsrevisorernes Sekretariat, Prins Jørgens Gård 2, 1240 København K.

Beretningen behandles på Statsrevisorernes møde i dag 25. november kl. 13.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]