Ny beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

25.11.2009

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regnskabsforvaltningen for EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 4 spørgsmål:

  • Er regnskabsforvaltningen for landbrugsordningerne tilfredsstillende?
  • Er regnskabsforvaltningen for strukturfondene tilfredsstillende?
  • Er regnskabsforvaltningen for projekttilskud tilfredsstillende?
  • Er regnskabsforvaltningen for EU-udgifterne tilfredsstillende?

Om regnskabsforvaltningen for de 4 områder er tilfredsstillende, vurderes ud fra følgende 3 kriterier:

  • Er regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler?
  • Har ministerierne etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis?
  • Fungerer forretningsgange og interne kontroller i ministerierne tilfredsstillende, og opfylder de kravene, der stilles til god tilskudsforvaltning, så de kan medvirke til at sikre regnskabernes rigtighed? 

Beretningen kan se så Rigsrevisionens hjemmeside i klausuleret udgave fra kl. 13. Klausuleringen indebærer, at beretningen ikke må omtales offentligt før kl. 16. Beretningen kan også afhentes kl. 13-16 i Statsrevisorernes Sekretariat, Prins Jørgens Gård 2, 1240 København K.

Beretningen behandles på Statsrevisorernes møde i dag 25. november kl. 13.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]