Folketingstidende udkommer kun på nettet

06.10.2009

Hylderne med Folketingstidende vokser ikke længere. Fra den 6. oktober udkommer Folketingstidende nemlig kun i en elektronisk udgave på den nye hjemmeside folketingstidende.dk.

Ud over en ny udgave af Folketingets hjemmeside, ft.dk, lancerer Folketinget den 6. oktober 2009 en ny hjemmeside, folketingstidende.dk. Her kan man læse »originalversionen« af de dokumenttyper, der førhen indgik i det trykte Folketingstidende (Folketingets forhandlinger samt tillæg A-D). Folketingstidende.dk indeholder også aktstykker, forespørgsler, forslag til vedtagelse og redegørelser. Desuden kan man læse et lovforslag som »optrykt« efter 2. behandling, hvis Folketingets Administration producerer en sådan »arbejdsudgave«.

Også referatet af Folketingets forhandlinger kan fremover læses på og printes fra ft.dk og folketingstidende.dk. Den version, der opdateres hurtigst med nye referater af taler, kan læses på ft.dk. Fra folketingstidende.dk kan man læse og printe en pdf-version, som opdateres lidt langsommere med nye referater end versionen på ft.dk.

Lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v. kan man fremover selv printe fra ft.dk eller fra folketingstidende.dk i A4-format i en pdf-version. Det vil være muligt at abonnere elektronisk på dokumenter, man er interesseret i, via abonnementsordningen på ft.dk.

Er man interesseret i at få et overblik over dagens fremsættelser af lovforslag m.m. i Folketingssalen, kan man fra forsiden af ft.dk linke til dokumenterne.

Baggrunden for elektronisk Folketingstidende er, at Folketingets Præsidium på sit møde den 23. april 2008 besluttede, at Folketinget skulle overgå til en elektronisk udgave af Folketingstidende svarende til elektronisk Lovtidende og Ministerialtidende. Den 26. marts 2009 blev B 115 om ændring af forretningsordenen vedtaget, og dermed var det formelle grundlag for elektronisk Folketingstidende etableret. Ændringen med hensyn til elektronisk Folketingstidende træder i kraft fra starten af folketingsåret 2009-10, og med folketingstidende.dk er al dokumentation om folketingsarbejdet nu digitaliseret

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]