Folketinget reducerer elforbrug

07.09.2009

Folketinget har siden 2007 reduceret sit elforbrug med 16 %. Resultatet er opnået ved en række initiativer, der fortsætter over de følgende år. Bl.a. er en række energiforbrugende installationer blevet udskiftet og en informationskampagne i 2008 har medvirket til at ændre vaner og forretningsgange.

I 2011 forventer Folketinget at have reduceret elforbruget med minimum 20 % i forhold til niveauet i 2007. Selvom det allerede nu ser ud til, at målet nås, vil der over de næste år blive sat en række initiativer i gang, som reducerer forbruget yderligere.

Bl.a. bliver der opsat elspareskinner til it-udstyr og lysstyring på kontorer og andre arealer, diverse lyskilder og ældre ventilationssystemer bliver udskiftet, og elevatorer bliver moderniseret. Herudover er Folketingets Administration i gang med at undersøge mulighederne for at udskifte 75 el-radiatorer med vandbåren centralvarme.

”Præsidiet har iværksat en række initiativer til at nedbringe Folketingets elforbrug og har besluttet en række øvrige gode og rentable initiativer på miljøområdet. Det glæder mig, at de har den ønskede effekt”, siger Folketingets direktør Carsten U. Larsen.

Andre miljøinitiativer

Udover at reducere elforbruget har Folketinget sat flere andre miljøinitiativer i gang, f.eks.

  • Folketingets bygninger er blevet termofotograferet for at se varmetabet fra bygningerne. På den baggrund skal det vurderes, hvor der er mest at hente i forhold til at begrænse varmetabet.
  • Desuden vil der i efteråret 2009 blive iværksat endnu en informationskampagne med fokus på energi- og miljømæssig adfærd blandt husets mange brugere.

Folketingets forbrug af el, varme, vand m.v. offentliggøres her på Folketingets hjemmeside.

Yderligere informationer:
Pressesekretær Thomas Sarup, tlf. 33 37 33 29


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]