Åbne samråd om DTU Fødevareinstituttet og fiskerikontrolskibet Havørnen

25.09.2009

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har kaldt fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og videnskabsminister Helge Sander (V) i samråd om den økonomiske udvikling for DTU Fødevareinstituttet. Udvalget har derudover kaldt fødevareministeren i samråd om udfasning af fiskerikontrolskibet Havørnen. Samrådene er åbne for alle og finder sted onsdag den 30. september 2009 i vær. S-092 på Christiansborg. Samrådene begynder kl. 14.00.

Udvalget har bedt fødevareministeren og videnskabsministeren redegøre for den økonomiske udvikling for DTU Fødevareinstituttet, herunder reduktionen i antallet af årsværk til rådgivning vedrørende toksikologi og risikovurdering fra 2001 og frem, og hvad ministrene vil gøre for at sikre, at de sundhedsmæssige vurderinger, som DTU Fødevareinstituttet foretager, er valide, når antallet af medarbejdere til myndighedsrådgivning over en 10-årig periode er halveret og det samme ikke gælder for opgaverne, og endelig hvordan ministrene vil sikre, at besparelserne hos DTU Fødevareinstituttet ikke får betydning for fødevaresikkerheden.

Udvalget har derudover bedt fødevareministeren redegøre for planen om at udfase fiskerikontrolskibet Havørnen, herunder konsekvenserne for EU-samarbejdet om fiskerikontrol i Østersøen og redningsberedskabet, og for sammenhængen mellem beslutningen om at udfase Havørnen og Redningsrådets anbefalinger om at have minimum 2 skibe i fuldt beredskab i Nordsøen og Skagerrak.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen (S).

Samrådene er åbne for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter ”først til mølle-princippet”. For gæster, der kommer udefra, må der beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved Folketingets besøgsindgang. Det er tilladt at fotografere og optage lyd og tv m.v., hvis det kan ske uden at anbringe mikrofoner på bordene og uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

En cd med lydoptagelse af det åbne samråd vil senere kunne fås i Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]