Flagdag: Billeder og Folketingets formands tale ved Folketingets reception

05.09.2009

- Det talte ord gælder -

Velkommen til alle til Folketingets reception i anledning af Flagdagen.

Dette er for os en historisk dag. Det er første gang, Folketinget er vært ved en reception, som skal markere respekt og taknemmelighed over for Danmarks udsendte og deres pårørende.

Vi er for mange til alle at kunne være indenfor på selve Christiansborg, så derfor samles vi i dette telt.

Det er ikke nyt, at Danmark engagerer sig ude globalt. Siden 2. verdenskrig har vi udsendt danske borgere for at bidrage til fred og til løsning af internationale konflikter og nødsituationer.

Beslutninger om at udsende danskere er funderet i Folketinget.

Selvom alle ikke altid er enige om, hvor, hvordan og hvornår Danmark skal være til stede, så har vi et ansvar for at sikre, at I har den nødvendige brede opbakning og støtte.

For I gør en indsats, som vi kan være stolte af. Det er ikke slagkraftige våben, moderne køretøjer, avancerede militære systemer, som gør jeres indsats så anerkendt og respekteret.

Den sande styrke ligger i det mod og de personlige egenskaber, som I har vist, at I er i besiddelse af.

Den styrke har I brugt, når I har skullet løse ofte alsidige og vanskelige opgaver. I har ydet en anerkendelsesværdig indsats, hvad enten vi taler om sikkerhed, genopbygning eller udvikling.

Det var jer, som rakte hånden op og meldte jer, da Danmark havde brug for jer.

I fortjener hæder for jeres solide indsats i verdens brændpunkter. Uselvisk er I taget ud for at forsvare det, vi står for og vort ønske om at sikre friheden ude og hjemme – ikke mindst i kampen mod terror.

Hvad der ligger bag, kan der sættes ord på. Jeg kan her citere, hvad en soldat selv har sagt:

”Det er svært at forklare, når folk spørger, hvor jeg får modet fra. Jeg har altid syntes, at intentionen i Afghanistan var rigtig, og at risikere liv og lemmer for at andre kan få deres frihed er en smuk ting.”

Det er ord, som jeg ikke tror virker fremmede for jer. For I bygger op, hvor andre river ned, I tager fat, hvor andre gi’r slip, og I ser fremad, hvor andre skuer tilbage. I vil fremtiden. Det kan vi alle lære af.

Men I har også båret byrderne. Savnet af familie og venner følger med. Og herhjemme har I været savnet. Jeres familier har dagligt måtte leve med frygten og usikkerheden for, hvad der kunne ske. Familien har ydet sit for Danmarks engagement ude i verden.

Mange af jer har været vidne til eller været udsat for meget barske hændelser med alvorlige konsekvenser for resten af livet.

Andre har ulykkeligvis betalt den højeste pris - livet. De har en særlig plads hos os i dag - de og deres familier.

For sårede og efterladte kan det være svært at finde en mening. For hvilken sag kan retfærdiggøre det tab, der er lidt? Jeg håber, at der kan findes styrke i det faktum, at I har bidraget til kampen for, at vi kan leve i frihed og en forhåbentlig fredeligere verden – selvom resultaterne ikke altid umiddelbart kan ses.

I Danmark er vi født i et demokrati, hvor frihedsrettigheder er en selvfølge, og hvor frihed og sikkerhed tages for givet. Alligevel oplever vi i disse år, at vores værdier er under pres. Der sættes - både inden for og uden for Danmarks grænser - spørgsmålstegn ved frihedsrettighederne.

I en globaliseret verden, hvor det er let at bevæge sig rundt, afhænger sikkerhed på vores breddegrader også af forhold andre steder i verden. Det skal og må vi nødvendigvis forholde os til. For sikkerhed er vort demokratis forudsætning.

Som Danmarks udsendte har I repræsenteret et land og et værdisæt, hvor demokrati og frihedsrettigheder ikke må kunne gradbøjes.

I føler et ansvar, og I skjuler jer ikke bag neutralitetens feje kåbe.

I tør vælge mellem ret og uret. I vil gøre en forskel. I er demokratiets frontkæmpere på den globale scene.

Til alle jer – udsendte kvinder og mænd og pårørende. I har gjort mere end jeres pligt. I har levet op til jeres ansvar. I får vores fulde respekt og taknemmelighed.

Danmark ærer den indsats, I har ydet.

Billeder fra Flagdagen


Folketingets formand, Thor Pedersen, under sin tale


Dannebrog blev luftet flittigt på Danmarks første flagdag


Københavns Drengekor underholdt de mange fremmødte


Sangerinden Lene Siel deltog også på dagen

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [02.05.2017]