Åbent samråd om DR’s dækning af Europa Parlamentsvalget

10.08.2009

Kulturudvalget har kaldt kulturminister Carina Christensen i samråd om DR’s dækning af valgkampen og valget den 7. juni 2009. Samrådet er åbent for alle og finder sted onsdag den 20. maj 2009 i S-092 på Christiansborg. Samrådet begynder kl. 9.00.

Åbent samråd om DR’s dækning af Europa Parlamentsvalget

Kulturudvalget har kaldt kulturminister Carina Christensen i samråd om DR’s dækning af valgkampen og valget den 7. juni 2009. Samrådet er åbent for alle og finder sted onsdag den 20. maj 2009 i S-092 på Christiansborg. Samrådet begynder kl. 9.00.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for
- i hvilket omfang Danmarks Radio lever op til sine public service-forpligtelser i forbindelse med dækningen af det kommende valg til Eu-ropa-Parlamentet.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af Kulturudvalget, Simon Emil Ammitzbøll (UFG).

Hele samrådsspørgsmålet kan læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk under Kulturudvalget, KUU alm. del – samrådsspørgsmål N.

Samrådet er åbent for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter ”først til mølle princippet”. Hvis man ønsker at overvære det åbne samråd, kontaktes udvalgets sekre-tariat på tlf. 33 37 55 33 eller via mail (gitte.jensen@ft.dk) senest tirsdag den 19. maj 2009, kl. 12.00. For gæster, der kommer udefra, må der beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved besøgsindgangen.

Det er tilladt at fotografere og optage lyd og tv m.v., hvis det kan ske uden at anbringe mikrofoner på bordene og uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

En cd med lydoptagelse af det åbne samråd vil senere kunne fås i Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

Yderligere oplysninger:
Udvalgssekretær Finn Skriver Frandsen, tlf. 33 37 55 23.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]