Fremtidig boligordning for folketingsmedlemmer

29.11.2008

Med baggrund i positive erfaringer fra Norge og Sverige har Folketingets Udvalg for Forretningsordenen besluttet en ny boligordning for medlemmer af Folketinget.

Tanken er at kunne tilbyde folketingsmedlemmer, som er berettiget til boligtilskud efter gældende regler, en lejlighed på 35-45 kvm. i København i den periode, hvor de er valgt til Folketinget.

”I stedet for at give folketingsmedlemmer et boligtilskud, vil Folketinget stille en lejlighed til rådighed i København. Så kan medlemmerne koncentrere sig om politik fra første dag i Folketinget, og samtidig er det mere økonomisk for Folketinget på sigt”, siger Thor Pedersen, Folketingets formand.

Efter planen vil nye folketingsmedlemmer efter næste valg få tilbudt en lejlighed. Den nye boligordning bliver indfaset over tre valgperioder, dvs. max. 12 år. Herefter vil Folketinget råde over ca. 75 lejligheder.

I dag giver Folketinget et tilskud mod dokumentation på op til ca. 65.000 kr. pr. år til folketingsmedlemmer, som er berettiget til boliggodtgørelse. Det er herefter op til medlemmet selv at skaffe en bolig. Ordningen gælder i øjeblikket for ca. 75 folketingsmedlemmer, da hovedkriteriet er, at man har bopæl uden for Sjælland. Denne ordning udfases, men nuværende folketingsmedlemmer med boliggodtgørelse vil fortsat kunne bruge den.

En lignende boligordning har fungeret godt i Sverige og Norge i mange år.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]