Lyd fra åbne samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i UUI (8) - 07-02-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren, beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren om initiativer på baggrund af Levakovic-sagen, jf. UUI alm. del - samrådsspm. P-T. Se tillige UUI alm. del - svar på spm. 87-89.
Møde i UUI (7) - 19-01-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om familiesammenføring af børn og den såkaldte Osman-sag, jf. UUI alm. del - samrådsspm. W, X og Y. Se tillige UUI alm. del - svar på spørgsmål 30-32, 145 og 152 (folketingsåret 2011-12), UUI alm. del – svar på spørgsmål 438 (folketingsåret 2010-11, 1. samling), UUI alm. del - bilag 59 (folketingsåret 2011-12), UUI alm. del – bilag 185 (folketingsåret 2010-11, 1. samling).
Møde i UUI (6) - 12-01-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om oprettelse af modtagecentre for uledsagede mindreårige asylansøgere, jf. UUI alm. del - samrådsspm. M og N.
Møde i UUI (5) - 08-12-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren og social- og integrationsministeren om øget indvandring via familiesammenføring, jf. UUI alm. del - samrådsspm. G-L
Møde i UUI (4) - 17-11-2011
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om afskaffelse af starthjælp og kontanthjælpsloft, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål F. Se tillige UUI alm. del – spørgsmål 24, 26 og 36.
Møde i UUI (3) - 11-11-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om 24-års reglen og tilknytningskravet, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål E. Se tillige UUI alm. del – svar på spørgsmål 17, 23 og 25.
Møde i UUI (29) - 13-09-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren og børne- og undervisningsministeren om indsatsen for tosprogende børn, jf. UUI alm. – samrådsspørgsmål AP. Se tillige UUI alm. del - svar på spørgsmål 371.
Møde i UUI (28) - 12-09-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om chikane af kristne asylansøgere, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål AÆ-AÅ. Se tillige UUI alm. del – svar på spørgsmål 11 – 12 og 365.
Møde i UUI (27) - 11-09-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om tilstrømning af asylansøgere, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål BF og BG. Se tillige UUI alm. del – svar på spørgsmål 271, 312 og 380 - 381.
Møde i UUI (26) - 07-09-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren vedr. reglerne for tålt ophold, jf. UUI alm. – samrådsspørgsmål BD. Se tillige UUI alm. del - svar på spørgsmål 240-245, 315, 323, 363-364. 383, 386-88.
2. Åbent samråd med justitsministeren vedr. reglerne for udsendelseshindrede udlændinge, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål BE. Se tillige UUI alm. del – bilag 123 samt svar på spørgsmål 27 og 28.
Møde i UUI (23) - 31-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om udlændinge på tålt ophold, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål AN-AO og UUI alm. Se tillige UUI alm. del - svar på spørgsmål 16, 240 – 245, 315, 323, 363-364.
Møde i UUI (21) - 15-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren vedr. L 180 (tidsubegrænset ophold mm.):
Møde i UUI (2) - 09-11-2011
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om ekstreme salafistmiljøer i Danmark, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål D.
Møde i UUI (17) - 17-04-2012
2. Åbent samråd med justitsministeren om L 104 (nye regler for ægtefællesammenføring), jf. L 104 – samrådsspørgsmål A-D.
Møde i UUI (16) - 17-04-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om aflysning af undersøgelse af indvandring, jf. UUI alm. del - samrådsspm. Z.
Møde i UUI (14) - 27-03-2012
1. Åbent samråd social- og integrationsministeren om at sikre effekt af integrationsprojekter, jf. UUI alm. del – samrådsspørgsmål AK.
Møde i UUI (13) - 22-03-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om tilstrømningen af udlændinge ved afskaffelse af starthjælp, jf. UUI alm. del - samrådsspm. O.
2. Åbent samråd med justitsministeren om hjemsendelse af afviste asylansøgere, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL og AM. Se tillige UUI alm. del - svar på spørgsmål 173, 271, 272, 275, 276 og 277.
Møde i UUI (12) - 15-03-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om ikke-danskeres muligheder for at blive politibetjente, jf. UUI alm. del - samrådsspm. Æ og Ø. Se tillige UUI alm. del – svar på spørgsmål 4.
2. Åbent samråd med justitsministeren om hjemsendelse af afviste asylansøgere, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål Å og AA. Se tillige UUI alm. del – spørgsmål 173.
Møde i UUI (11) - 13-03-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om ungdomsarbejdsløshed blandt indvandrere og efterkommere, jf. UUI alm. del - samrådsspm. AB-AD.
Møde i UUI (1) - 25-10-2011
4. Åbent samråd med justitsministeren om 24-års reglen og tilknytningskravet, jf. UUI alm. del - samrådsspm. A-C
Møde i UUI (9) - 02-03-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren og justitsministeren om imamers vielser af teenage-piger, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål J-L. Se tillige UUI alm. del - spørgsmål 226 samt UUI alm. del - svar på spørgsmål 227.
UUI - møde 11/11-10 (nr. 3) - 11-11-2010
2. Åbent samråd med integrationsministeren om misbrug af beløbsordningen, koncernordningen og green card-ordningen, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål B. Se tillige UUI alm. del – bilag 14 og UUI alm. del - svar på spm. 27 samt (2009-10) UUI alm. del - svar på spm. 345, 348, 361 og 362.
UUI møde nr. 2 - 04-11-2010
1. Åbent samråd med integrationsministeren om hjemsendelser af asylansøgere til Grækenland i medfør af Dublin-forordningen, jf. (2009-10) UUI alm. del - Samrådsspm. M,N,P,R og S.
Møde i UUI (15) - 24-05-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren og justitsministeren om ændringsforslag til L 168 (pointsystem for ægtefællesammenføring), jf. L 168 - samrådsspørgsmål A og B. Se tillige L 168 – spørgsmål 57-60.
Møde i UUI (14) - 17-05-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren om stormoskeer, jf. UUI alm. del - samrådsspm. W. Se tillige UUI alm. del - svar på spm. 309, 330, 331 og 332.
Møde i UUI (13) - 03-05-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren om børns mulighed for familiesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 13, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål S, T og U. Se tillige svar på UUI alm. del - spørgsmål 93 og 236 samt bilag 101
Møde i UUI (10) - 22-03-2011
1. Åbent samråd med integrationsministeren om vilkårene for indsatte i institutionen Ellebæk, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål N-R. Se tillige UUI alm. del - bilag 84, 87 og 89 samt UUI alm. del - svar på spørgsmål 210-211, 219-223 og 232-234.
Møde i UUI (1) - 26-10-2010
1. Åbent samråd med integrationsministeren om udvisninger af nordiske statsborgere, jf. UUI alm. del - samrådsspørgsmål C - G og UUI alm. del - bilag 15.
Møde i UUI (møde nr. 4) -