Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen (UUF)s sammensætning

Nuværende sammensætning

Udvalgssekretær: Claus Dethlefsen
Udvalgsassistent: Lise Brogaard Dahl
Medlemmer
Nr. Navn Parti
1 Peter Skaarup Dansk Folkeparti
2 Søren Gade Venstre
3 Laura Lindahl Liberal Alliance
4 Mette Abildgaard Det Konservative Folkeparti
5 Henrik Sass Larsen Socialdemokratiet
6 Jakob Sølvhøj Enhedslisten
7 René Gade Alternativet
8 Morten Østergaard Radikale Venstre
9 Jacob Mark Socialistisk Folkeparti