Undervisningsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 17142 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 141 Spørgsmål 5 MFU spm. om redegørelse for det konkrete behov for at lempe adgangen til bibeskæftigelse for hver enkelt af de grupper, der omfattes af forslaget, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 4 MFU spm. om, hvorfor det foreslås, at timegrænsen for bibeskæftigelse fastsættes til 12 timer om ugen i gennemsnit over et kvartal, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 3 MFU spm. om redegørelse for, hvordan det i dag kontrolleres, om arbejdstilladelse er udstedt på baggrund af en kontrakt, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 2 MFU spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at der ikke stilles de samme krav til ansættelsesvilkårene i bibeskæftigelsen som til hovedbeskæftigelsen, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 141 Spørgsmål 1 MFU spm. om redegørelse for, om lovforslagets definition af "frivilligt arbejde" er identisk med beskæftigelsesministeriets definitioner af frivillig aktivitet, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 136 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 19-02-2018
(2017-18)
L 135 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 19-02-2018
(2017-18)
L 134 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 19-02-2018
(2017-18)
L 133 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 19-02-2018
(2017-18)
L 131 Bilag 5 2. udkast til betænkning 19-02-2018
(2017-18)
L 131 Bilag 4 Ændringsforslag 19-02-2018
(2017-18)
L 130 Bilag 5 2. udkast til betænkning 19-02-2018
(2017-18)
L 130 Bilag 4 Ændringsforslag fra undervisningsministeren 19-02-2018
(2017-18)
L 99 Bilag 8 Udkast til betænkning 19-02-2018
(2017-18)
L 98 Bilag 10 Udkast til betænkning 19-02-2018
(2017-18)
B 54 Bilag 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 19-02-2018
(2017-18)
B 3 Bilag 2 Udkast til betænkning 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 554 Om MRSA og gennemførelse af et hygiejnekursus. 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 553 Om gennemførelse af et hygiejnekursus for personer der håndterer svin. 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 541 Svar på spm. nr. S 541: Hvad mener statsministeren om kritikken af LøkkeFonden, som kritiseres for ikke at bygge på forskning, for, at resultaterne bliver kopieret enslydende fra år til år, og hvor de såkaldte forskningsrapporter, jf. Weekendavisens artikel »Bestilt Arbejde« den 9. februar 2018 giver sig ud for at være videnskab uden at være det? 19-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 540 Svar på spm. nr. S 540: Vil ministeren gøre noget for at for at begrænse mængden af ulovlige sprøjtegifte, som Miljøstyrelsen har afdækket findes hos mange landbrug og gartnerier? 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Bilag 92 Orientering om meddelelse af humanitær opholdstilladelse 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 440 Spm. om, hvorvidt danske statsborgere ved familiesammenføring efter den nye aftale om regler for familiesammenføring vil blive lige så godt stillede som EU-borgere, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 439 Spm. om, hvorfor justitsministeriet finder anledning til at henvende sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at gøre opmærksom på Paposhvili-dommen henholdsvis den 3. marts 2017 og den 25. april 2017, til justitsministeren 19-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 438 Spm. om, hvordan ministeren ikke kan være vidende om deltagelse i det pågældende mødeforum, samt uvidende om drøftelser og konklusioner i det pågældende mødeforum med så afgørende konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren 19-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 17142 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200