Undervisningsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 9739 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 24 Bilag 20 Tillægsbetænkning afgivet 12/12-17 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 226 MFU spm. om det vil være muligt i stedet at etablere en midlertidig bro i Langå til biltrafik, eventuelt kun let biltrafik, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 225 MFU spm. om, hvilke konkrete initiativer Banedanmark har planlagt at tage i forbindelse lukning af broen ved Langå, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
L 94 Bilag 5 Betænkning afgivet d. 12/12-17 12-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Bilag 37 Internt dokument 12-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Bilag 48 Internt dokument 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 319 MFU spm. om, hvorledes bidrager en omstrukturering af Nordsjællands Politi, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 318 MFU spm. om, hvilke erfaringer har Nordsjællands Politi gjort sig med patruljezoner, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 317 MFU spm. om, er det pga. pladsmangel, at Nordsjællands Politi vil nedlægge det udkørende beredskab i Helsingør og Frederikssund, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 316 MFU spm. om, er der afdelinger eller kontorer, som Nordsjællands Politi i sit forslag til omstrukturering ikke har ønsket at flytte, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 315 MFU spm. om, er der i dag opgaver, som Nordsjællands Politi ikke rykker ud til pga. for lang køretid, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 314 MFU spm. om, i hvilke beredskabsopgaver bliver der målt responstid, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 313 MFU spm. om ministeren er enig med spørgeren i, at Helsingør og Frederikssund fremadrettet vil blive yderområder, hvor politiets tilstedeværelse vil være mindsket, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 312 MFU spm. om ministeren mener, at trygheden vil stige eller falde med forslaget fra Nordsjællands Politi om at nedlægge Helsingør og Frederikssund som udrykningsstede, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 311 MFU spm. om, har Nordsjællands Politi måltal for en hurtig og effektiv politimæssig tilstedeværelse i de udsatte boligområder, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 310 MFU spm. om, hvordan Nordsjællands Politi og ministeren vil sikre sig, at det udkørende beredskab har et lokalt kendskab til de pågældende boligområder, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 309 MFU spm. om, hvorledes Nordsjællands Politi og ministeren vil sikre dette, herunder at reducere den utryghedsskabende adfærd i de nævnte boligområder, til justitsministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 224 Spm. om ministeren vil oplyse det specifikke antal pendlere, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod Odense siden ikrafttræden af Takst Sjælland den 15. januar 2017 baseret på rejsekortstatistik, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 223 Spm. om ministeren vil oplyse det specifikke antal pendlere, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod København siden ikrafttræden af Takst Sjælland den 15. januar 2017 baseret på rejsekortstatistik, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 222 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod Odense i 2015, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 221 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod Odense i 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 220 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod Odense i 2017, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 219 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod København i 2015, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 218 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod København i 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 217 Spm. om ministeren vil oplyse det samlede antal pendlere, opgjort på månedsbasis, som har rejst fra stationerne i Ringsted, Sorø, Korsør og Slagelse mod København i 2017, til transport-, bygnings- og boligministeren 12-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 9739 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200