Undervisningsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 1679 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
MOF Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ændringer i vilkårene for kontrolmåling af drikkevand, til miljø- og fødevareministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 24 Materiale til LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobberes foretræde den 25/10-17 om evaluering af reformen af Førtidspension og Fleksjob. 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om konkrete regeringsforslag, som sikrer, at dansksindede sydslesvigere, bosiddende i Sydslesvig, kan opnå dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om dansksindede sydslesvigere mulighed for at få dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 36 MFU spm. om de penge der fordeles til kommuner med småøer, faktisk anvendes til gavn for småøerne, til økonomi- og indenrigsministeren 19-10-2017
(2017-18)
L 4 Bilag 13 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 19-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3570 - transport, tele og energi Bilag 2 Skriftlig forelæggelse af ekstraordinært rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 24. oktober 2017 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om, hvor mange domme der ikke bliver efterlevet i medlemslandene fordelt på lande, til justitsministeren 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om, hvor ofte danske domstole henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med afgørelser i udvisningssager, til justitsministeren 19-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 39 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 39 om kommentar til henvendelsen omdelt på SUU alm. del - bilag 23 om bivirkninger og konsekvenser ved behandling med antiøstrogen, til sundhedsministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 23 Antal ansøgninger om folkepension, fra beskæftigelseministeren 19-10-2017
(2017-18)
L 19 Bilag 6 Orientering om lovforslaget, fra Kirkeministeriet 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun, til energi-, forsynings- og klimaministeren 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Bilag 3 Henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun 19-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Bilag 37 Lovudkast - udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren, fra sundhedsministeren 19-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 12 Orientering om den skriftlige forelæggelse af det ekstraordinære rådsmøde (telekommunikation) den 24. oktober 2017, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om der er positive økonomiske effekter af, at f.eks. bandekriminelle og voldskriminelle er i fængsel, idet man så undgår, at de laver ny kriminalitet, til justitsministeren 19-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 95 Spm. om, hvad de uforbrugte midler fra klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere anvendes til, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 94 Spm. om, hvilke kommuner der har fjernet klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 93 Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage over for de kommuner, som i de reviderede regnskaber har mange uforbrugte midler fra klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 92 Spm. om, hvor mange flere ”klippekortstimer” der vil være til de ældre, hvis der ikke skulle bruges penge til administration af klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 91 Spm. om ministeren har set de reviderede regnskaber for klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 90 Spm. om, hvor mange kommuner, der har uforbrugte midler fra klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 89 Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at der er uforbrugte midler til klippekortsordningen for hjemmehjælpsmodtagere, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 88 Spm. om, hvor mange ekstra ”klippekortstimer” man vil få ved at afskaffe klippekortsordningen for plejehjemsbeboere og dermed også de ressourcer til administration, som følger med ordningen, til ældreministeren 18-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 1679 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200