Undervisningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 202 Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 201 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Undervisningsministeriet 2017-18
L 200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet 2017-18
L 199 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet 2017-18
L 188 Forslag til lov om ændring af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. (Fremrykket dato for ophævelse af lov). Undervisningsministeriet 2017-18
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 131 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler). Undervisningsministeriet 2017-18
L 130 Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Justering af skoleydelse og indsættelse af bilag 2 til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Undervisningsministeriet 2017-18
L 113 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft). Undervisningsministeriet 2017-18
L 107 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 85 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering). Undervisningsministeriet 2017-18
L 84 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 83 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 82 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid, fordybelsestid m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 50 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler. (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 49 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«). Undervisningsministeriet 2017-18
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelsen af en trivselskommission for børn og unge. Undervisningsministeriet 2017-18
B 96 Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) og oprettelse af en tilhørende overbygning til uddannelsen. Undervisningsministeriet 2017-18
B 72 Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i digital adfærd og etik i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne. Undervisningsministeriet 2017-18
B 68 Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Undervisningsministeriet 2017-18
B 67 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte deres børns skolestart. Undervisningsministeriet 2017-18
B 65 Forslag til folketingsbeslutning om at stille som tilskudsbetingelse til frie grundskoler, at undervisning kun må foregå på europæiske sprog. Undervisningsministeriet 2017-18
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet 2017-18
B 48 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne. Undervisningsministeriet 2017-18
B 17 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe de obligatoriske nationale test og stoppe Danmarks deltagelse i PISA-undersøgelserne. Undervisningsministeriet 2017-18
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200