Undervisningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 113 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft). Undervisningsministeriet 2017-18
L 107 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 85 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering). Undervisningsministeriet 2017-18
L 84 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 83 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 82 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid, fordybelsestid m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 50 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler. (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 49 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«). Undervisningsministeriet 2017-18
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet 2017-18
B 48 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne. Undervisningsministeriet 2017-18
B 17 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe de obligatoriske nationale test og stoppe Danmarks deltagelse i PISA-undersøgelserne. Undervisningsministeriet 2017-18
B 16 Forslag til folketingsbeslutning om et loft over antal elever i en folkeskoleklasse. Undervisningsministeriet 2017-18
Din søgning gav 12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200