Undervisningsudvalget (UNU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om ministeren finder det acceptabelt og i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeskoleloven, hvis skoler systematisk planlægger undervisningen således, at der ikke altid er en lærer til stede i timerne, til undervisningsministeren Ubesvaret 18-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet afholdt den 12/10-17 om økonomien på AMU-Vest, til undervisningsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 19 Spm. om at gennemgå lovgivning og praksis med henblik på at sikre bedre rettigheder for forældre til børn med autisme og adhd, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 18 Spm. om, hvorvidt der er lovgivningsmæssige hindringer for, at en folkeskole kan beslutte, at elever ikke må bruge mobiltelefoner i løbet af skoledagen, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 17 Spm. om, hvordan AMU-centrenes takster pr. kursist konkret har udviklet sig i perioden 2006-2016 på baggrund af udviklingen i tilskud, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 16 Spm. om i forlængelse af ministerens svar på UNU, alm. del spm. 230 redegøre for antallet af AMU-kursister i perioden 2006 – 2016, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 15 Spm. om, hvilke AMU-centre og AMU-uddannelser på erhvervsskoler, der har overskud? Ministeren bedes også angive, hvor stort overskuddet er, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 14 MFU spm. om redegøre for samspillet med jobcentrene og AMU-centrene og i den forbindelse med en graf vise udviklingen af antallet af jobcentrenes anvisninger til AMU-kursus til ledige i perioden 2006-2016, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 13 MFU spm. om, hvordan jobcentre forholder sig til en eventuel bevilling af et AMU-kursus, hvis en ledig har et job på hånden, men mangler et nødvendigt opkvalificerende kursus, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om de ikke-tildelte præmiebeløb fra puljen til løft af fagligt svage elever, når puljen fordeles på 104 skoler i stedet for 120 skoler, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om den årlige præmie pr. skole fastholdes, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om redegørelse for kommende initiativer, der skal følge forholdet mellem antal læreruddannede og antal ledige lærerstillinger, til undervisningsministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 9 Spm. om en oversigt over antallet af nyansatte i lærerstillinger for landets kommuner, fordelt på personer som har gennemført en læreruddannelse, og personer som ikke har gennemført en læreruddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 8 Spm. om oversendelse af sit talepapir fra samrådet afholdt den 10/10-17 om rekruttering af læreruddannede i folkeskolerne, til undervisningsministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om ministeren vil iværksætte en undersøgelse om det samlede forløb omkring KLs lockout af lærerne i 2013, vedtagelse af folkeskolereformen og L 409, til undervisningsministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 6 Spm. om kommunerne frit kan anvende folkeskolelovens §24b til at lægge ungdomsskoler ind under folkeskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 5 Spm. om, hvilke kommuner, som har overvejelser om at lægge ungdomsskolen ind under folkeskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 4 Spm. om de samlede udgifter for henholdsvis Danmarks deltagelse i PISA-programmet og de nationale tests i folkeskolen for årene 2001 til og med 2017, til undervisningsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 3 Spm. om, hvor mange steder ungdomsskolen er lagt ind under folkeskolen, undervisningsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 2 Spm., om det er hensigtsmæssigt at fjerne den faste bevilling til elevernes eneste egen rådgivnings- og videreformidlingstjeneste, Elevtelefonen, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 1 Spm. om beslutningen om afskaffelse af den faste bevilling til Elevtelefonen/Center for Elevrådgivning, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200