Undervisningsudvalget (UNU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 133 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 133 Spm. om omkostningerne forbundet med unge, der gennemfører mere end én ungdomsuddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 132 Spm. om stikprøvens resultater, der nævnes i artiklen ” Propfyldte klasser: Mange gymnasier har over 28 elever i en klasse”, stemmer overens med ministeriets opgørelse over klassestørrelserne, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 131 Spm. om kritikken af regeringens omprioriteringsbidrag, der betyder nedskæringer på gymnasierne og dermed kan bidrage til større klasser, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 130 Spm. om, at en stikprøve viser, at mange gymnasier i hovedstadsområdet bryder klasseloftet på 28 elever pr. klasse, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 129 Spm. om sammenhængen mellem omfanget af lærernes forberedelsestid og de faglige resultater af undervisningen, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 128 Spm. om, hvorvidt der blandt 3. klasses eleverne er en stor andel af læsesvage elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 127 Spm. om, hvor mange procent af børn i de deltagende lande, der er fritaget (fritagelsesprocenter) for at indgå i PIRLS 2016-undersøgelsen, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 126 Spm. om, hvorvidt trivslen blandt finske folkeskoleelever er faldet, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 125 Spm. om en opdateret oversigt over fordelingen af elever på landets gymnasier med hhv. dansk oprindelse og udenlandsk baggrund, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 124 Spm. om redegørelse for antallet af elever, som går i klasser med henholdsvis 1-5 elever, 6-10 elever, 11-13 elever, 14-15 elever, 16 elever, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30 elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 123 Spm. om redegørelse for antallet af elever i folkeskolens normalklasser, som går/gik i klasser til og med henholdsvist 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 eller flere elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 122 Spm. om redegørelse for antallet af elever i folkeskolens normalklasser, som går/gik i klasser til og med 24 elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 121 Spm. om, hvorvidt en elev med et fysisk handicap i 9. klasse, der umuliggør fysisk aktivitet og dermed deltagelse i den almindelige idrætsundervisning, vil være afskåret fra at komme direkte på en gymnasial uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 120 Spm. om kommentere henvendelsen fra det faglige udvalg for finanssektoren, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 119 Spm. om ministeren vil fastsætte krav om, hvornår den indsats, der er besluttet at iværksættes over for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, skal påbegyndes, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 118 Spm. om, ministeren vil fastsætte krav om, at eleverne inden for en given tidsperiode, skal have besked om resultatet af deres uddannelsesparathedsvurdering, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 117 Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at reglerne, som de er i dag, sikrer eleverne en tilstrækkelig retssikkerhed ift. at få besked om deres uddannelsesparathed, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 116 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at alle elever får resultatet af deres uddannelsesparathedsvurdering at vide, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 115 Spm. om det spørgeskema om snyd, der i efteråret 2017 er udsendt af Undervisningsministeriet til eksamensvagter og IT-ansvarlige på landets skoler, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 114 Spm. om, hvor langt er ministeriet i arbejdet med udligning på det økonomiske område for de forskellige uddannelser stx/hhx/htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 113 Spm. om, hvad det ekstra tilskud pr. A-niveaufag på stx er i kroner pr. elev pr. A-niveaufag, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 112 Spm. om ministerens bekræftelse på, at der er et ekstra tilskud for A-niveaufag på stx – som ikke forefindes på A-fag ved hhx, htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 111 Spm. om omkostningsprisen pr. undervisningstime for de forskellige uddannelser stx/hhx/htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 110 Spm. om tallene for de statslige tilskud til stx/hhx/htx og eux, så man kan sammenligne de gennemsnitlige tilskud pr. elev inden for de forskellige uddannelser, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 109 Spm. om, hvornår Moderniseringsstyrelsen påbegyndte selve skrivningen af akt. nr. 1: "Udkast – Samlet lovudkast til BM", til ministeren for offentlig innovation Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 133 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200