Undervisningsudvalget (UNU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 256 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 256 Spm. om at redegøre for erfaringerne fra DPU's udbud af naturfag på master og kandidatniveau, og herunder oplyse, hvor mange der søgte ind og gennemførte, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 255 Spm. om uddannelsen af naturfagslærere på universiteterne skal udvikles og gennemføres sammen med professionshøjskolerne, så der sikres en professions- og praksisnær uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 254 Spm. om regeringens forslag om naturfagslærere på universiteterne med kandidatniveau som svar på manglen af naturfagslærere i folkeskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 253 Spm. om at redegøre for erfaringerne med det store linjefag i naturfag, som blev gennemførte med reformen af læreruddannelsen i 2005, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 252 Spm. om, hvor mange finansielle midler der årligt overføres fra udlandet til muslimsk-orienterede uddannelsesinstitutioner og -foreninger, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 251 Spm. om at tilkendegive sin holdning til udbredelsen af ’koranskoleundervisning’ i Danmark, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 250 Spm. om, hvilke igangværende indsatser de danske myndigheder har iværksat for at danne sig et overblik over omfanget af kriminelle handlinger, der bliver udøvet i ’koranskoler’, f.eks. i form af korporlig afstraffelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 249 Spm. om, hvor mange kroner hhv. ’koranskoler’, privatorganiseret modersmålsundervisning i ikke-vestlige sprog og studiegrupper vedrørende islam årligt modtager i offentlig støtte, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 248 Spm. om at opgøre antallet af undervisningssammenslutninger i Danmark, der i daglig tale betegnes ’koranskoler’, herunder oplyse antallet af elever i disse sammenslutninger, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 247 Spm. om gode adgangsforhold for kommende studerende med et handicap og om det overordnede ansvar for at sikre, at gymnasier er tilgængelige for handicappede, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 246 Spm. om, hvilken betydning de gennemførte besparelser har på gymnasieområdet, der blandt andet har ført til over 1.000 lærerfyringer, for klassestørrelserne på landes gymnasier, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 245 Spm. om at forslaget om fordeling af gymnasieelever i regeringens parallelsamfundsudspil ikke løser problematikken med, at gymnasierne optager for mange elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 244 Spm. om, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis klassekvotienten blev fastlagt til max 28 elever pr. klasse, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 243 Spm. om en løsning på problemet med det for store optag kunne være faste klasselofter på 28 for den enkelte klasse, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 242 Spm. om DGS, bekymring for, at de store klasser på de københavnske gymnasier kan have negative konsekvens for kvaliteten af undervisningen, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 241 Spm. om at de københavnske gymnasier overskrider klasseloftet er de besparelser, regeringen har underlagt dem, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 240 Spm. om at 14 gymnasier i Region Hovedstaden overskrider klasseloftet på 28 elever i klasserne, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 239 Spm. om omfanget af henholdsvis folkeskolernes og ungdomsuddannelsernes udgifter til digitalisering af undervisningen, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 238 Spm. om, den gennemsnitlige undervisnings- og forberedelsestid for lærere i Danmark, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 237 Spm. om, den gennemsnitlige undervisnings- og forberedelsestid for lærere i Danmark, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 236 Spm. om, den gennemsnitlige undervisnings- og forberedelsestid for lærere i Danmark, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 235 Spm. om, hvordan mobiliteten blandt læreruddannede har udviklet sig de sidste 20 år og herunder også redegøre for, hvordan det ser ud i sammenlignelige professioner, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 234 Spm. om der er gymnasier, der beder elever gå til eksamen i fuldt pensum, hvis deres høje fravær skyldes kronisk sygdom og hospitalsbesøg, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 233 Spm. om der findes gymnasier, der ikke accepterer lægeerklæringer fra kronisk syge unge, når deres fravær skal opgøres og vurderes, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 232 Spm. om at kommentere henvendelsen fra Ungepanel.dk, jf. UNU alm. del - bilag 79, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 256 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200