Undervisningsudvalget (UNU) alm. del bilag

Din søgning gav 78 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
UNU Alm.del Bilag 78 Program for høring den 14. marts om understøttende undervisning i folkeskolen 21-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 77 Kopi af undervisningsministerens svar til CEPOS vedr. de nationale test i folkeskolen 21-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 76 Internt dokument 19-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 75 Henvendelse af 14/2-18 fra Danmarks Billedkunstlærere vedrørende billedkunst i folkeskolen 14-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 74 Henvendelse af 14/2-18 fra Danmarks Billedkunstlærere, Musiklærerforeningen, Den faglige forening Håndværk og Design og Foreningen for Madkundskab vedrørende ligestilling mellem de praktiske og boglige fag i folkeskolen 14-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 73 Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand vedr. samrådet den 28. marts 2017 med undervisningsministeren 13-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 72 Henvendelse af 12/2-18 fra Peer Pedersen vedrørende taxametersystemet 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 71 Invitation fra Danmarks Lærerforening til Skoleforskningskonference 2018 09-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 70 Internt dokument 09-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 69 Udlændinge- og integrations ministerens svar på UUI alm. del - spm. 360 om at fremskynde processen i forhold til at ændre reglerne for elevfordelingen på landets gymnasier, så der sikres mulighed for en mere blandet fordeling af eleverne af hensyn til integrationen 08-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 68 Notat i forbindelse med Folketingets Undervisningsudvalgs åbne høring om at tiltrække og fastholde elever til erhvervsuddannelserne den 7. februar 2018, fra Danske SOSU-skoler 06-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 67 Henvendelse fra Mariagerfjord vedr. HF for unge med ADD og autisme-spektrumforstyrrelser 06-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 66 Invitation til forårets to store naturvidenskabelige undervisnings-events 05-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 65 Orientering om samlenotat for ministerrådsmødet for uddannelse den 15. februar 2018, fra undervisningsministeren 05-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 64 Orientering om kopi af svar på henvendelse af 13. december 2017 om adgang til tekster i Nota for elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, fra undervisningsministeren 05-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 63 Henvendelse af 2/2-18 fra UNICEF Danmark vedr. Det Nationale Rettighedsråds resolution til politikere og beslutningstagere om, hvad børnene synes er vigtigt for at skabe en rigtig god skole. 02-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 62 Lovudkast: Høringsbrev og høringsliste vedr. lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år), ændring af forskellige lov (ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.), fra undervisningsministeren 01-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 61 Henvendelse af 30/1-18 fra Nana Strubbe vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse 01-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 60 Orientering om at Styrelsen for Undervisning og Kvalitets sendt sin påtænkt afgørelse til VUC Syd, fra undervisningsministeren 31-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 59 Internt dokument 31-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 58 Henvendelse af 30/1-18 fra Kattegatskolen vedrørende modtagerklasser 30-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 57 Invitation til konferencen den 5. april 2018 ”Det skjulte, sårbare og altafgørende i folkeskolen”, som fokuserer på det, der mudrer kerneopgaven i folkeskolen 29-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 56 Orientering om svar til Gymnasieskolernes Lærerforening på deres henvendelse af 16. januar 2018 om trivselsmålingen på gymnasieområdet, fra undervisningsministeren 25-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 55 Henvendelse fra Forældregruppen på Iqra privatskole vedr. debatten om muslimske friskoler 19-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 54 Henvendelse af 9/1-18 fra Skolevisioner om trivsel i folkeskolen 17-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 78 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200