Undervisningsudvalget (UNU) alm. del bilag

Din søgning gav 134 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
UNU Alm.del Bilag 134 Høringsbrev og høringsliste ad Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (lovudkast), fra undervisningsministeren 18-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 133 Orientering om brev fra Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene med anbefalinger til, hvordan udvalgene kan arbejde med Verdensmålene. 15-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 132 Henvendelse af 13/6-18 vedr. unge i dagbehandlingstilbud, som kommer i klemme mellem to lovgivninger 14-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 131 Orientering om eksamensresultater for 2017, fra undervisningsministeren 12-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 130 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker), som er sendt i ekstern høring den 11. juni 2018, fra undervisningsministeren 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 129 Lovudkast: (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), fra undervisningsministeren 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 128 Offentliggørelse af tallene for kompetencedækning i folkeskolen i skoleåret 2017/2018, fra udnervisningsministeren 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 127 Orientering om tiltrådt aktstykke om fordeling af udlodningsmidler til undervisning 2018, fra undervisningministeren 08-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 126 Henvendelse af 5/6-18 fra 'Naturens Rige', Ringkøbing-Skjern Kommune, om oplæg om Naturkraft 07-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 125 Orientering om beretningen for 2017 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., fra uddannelses- og forskningsministeren 06-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 124 Fortrolige (frem til den 7. juni) orientering om resultaterne fra elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne i 2017, fra undervisningsministeren 06-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 123 Anbefalinger fra arbejdsgruppen om godkendelse af frie grundskoler, fra undervisningsministeren 04-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 122 Orientering om offentliggørelse af Elevtal 2017 for ungdomsuddannelser, fra undervisningsministeren 31-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 121 Orientering om 'Åbenhed om data, fra undervisningsministeren 30-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 120 Børnerådets seneste undersøgelse "Pres på Ungdomslivet" 30-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 119 Henvendelse af 25/5-18 fra Gigtforeningen vedr. sygeundervisning af børn med gift 28-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 118 Brev fra innovationsminister Sophie Løhde vedr. fælles brev fra borgmestrene indenfor Frikommunenetværk om en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren 25-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 117 Henvendelse af 24/5-18 fra Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) vedr. FGU og DKU 25-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 116 Offentliggørelse af 3 analyser om antal elever i grundskolen 2017/18, elever i 10. klasse og andelen af elever i den almindelige undervisning (inklusionsgrad) 24-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 115 Undervisningsministerens svar på en henvendelse fra Jørgen Frydenlund vedrører indførelse af et nyt fag om etik i folkeskolen 23-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 114 Henvendelse af 17/5-18 fra Netværket af LOMA-skoler og UC Lillebælt vedr. skolemad. 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 113 Henvendelse af 16/5-18 fra Frikommunenetværket vedr. udkast til lov om Én plan 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 112 Internt dokument 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 111 Invitation til KLs, BUPLs og Ungdomsringens høring om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud den 20. september 2018 på Christiansborg. 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 110 Orientering om drøftelser med KL om BYOD-strategien, fra undervisningsministeren 16-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 134 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200