Alle Undervisningsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 424 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 293 Spm. om, hvor mange procent af de 25-årige indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, der har fuldført en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit mellem 0,0 og 4,9 fra grundskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 292 Spm. om, hvor mange procent af de 25-årige, der har fuldført en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit mellem 0,0 og 4,9 fra grundskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 291 Spm. om, hvor mange procent af de 25-årige indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, der har fuldført en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit mellem 2,0 og 4,9 fra grundskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 290 Spm. om, hvor mange procent af de 25-årige, der har fuldført en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit mellem 2,0 og 4,9 fra grundskolen, til undervisningsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 289 Spm. om, hvad der er den gennemsnitlige månedlige omkostning forbundet med, at forældre bosat i et udsat boligområde vælger ”privat hjemmeundervisning over sommeren”, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 288 Spm. om, hvilke evalueringer, rapporter og evidensbaseret viden der ligger til grund for regeringens forslag om at indføre sprogprøver i 0. klasse, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 287 Spm. om, hvor det er konstateret, at de obligatoriske sprogvurderinger i 0. klasse ikke har været et tilstrækkeligt redskab til at kortlægge elevernes sproglige færdigheder, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 286 Spm. om, hvor mange skoler der bliver omfattet af sprogtestkravet, hvis der tages udgangspunkt i eksisterende lister over udsatte boligområder, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 285 MFU spm. om, at redegøre for antallet af og den procentvise del af elever fra hhv. kommunale skoler, privatskoler og efterskoler, der efter 10. klasse starter på en erhvervsuddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 202 Spørgsmål 25 Spm. om at bekræfte at også sociale tilbud skal indgå, således at de unges interesser kan varetages bedst muligt, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 202 Spørgsmål 24 Spm. om tilbud efter ”Lov om social service” også kan indgå i kommunernes afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe unge tættere på job og uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 202 Spørgsmål 23 Spm. om at kommentere materialet fra BASE4000, Roskilde Produktionsskole, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 201 Spørgsmål 25 Spm. om at bekræfte at også sociale tilbud skal indgå, således at de unges interesser kan varetages bedst muligt, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 201 Spørgsmål 24 Spm. om tilbud efter ”Lov om social service” også kan indgå i kommunernes afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe unge tættere på job og uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 201 Spørgsmål 23 Spm. om at kommentere materialet fra BASE4000, Roskilde Produktionsskole, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 200 Spørgsmål 25 Spm. om at bekræfte at også sociale tilbud skal indgå, således at de unges interesser kan varetages bedst muligt, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 200 Spørgsmål 24 Spm. om tilbud efter ”Lov om social service” også kan indgå i kommunernes afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe unge tættere på job og uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 200 Spørgsmål 23 Spm. om at kommentere materialet fra BASE4000, Roskilde Produktionsskole, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 199 Spørgsmål 25 Spm. om at bekræfte at også sociale tilbud skal indgå, således at de unges interesser kan varetages bedst muligt, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 199 Spørgsmål 24 Spm. om tilbud efter ”Lov om social service” også kan indgå i kommunernes afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe unge tættere på job og uddannelse, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 199 Spørgsmål 23 Spm. om at kommentere materialet fra BASE4000, Roskilde Produktionsskole, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 284 Spm. om at kommentere henvendelsen fra Esben Vognsen Jensen vedr. forhold for handicappede unge, der søger uddannelse, til uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 283 Spm. om at redegøre for henholdsvis de gennemsnitlige statslige og de gennemsnitlige kommunale udgifter, samt den gennemsnitlige brugerbetaling til de forskellige 10. klasse tilbud, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 202 Spørgsmål 22 Spm. om i forlængelse af L199/L200/L201/L202 - spm. 21 uddybe, hvordan der kan sikres veludstyrede, professionelle værksteder, jf. L199/L200/L201/L202 - bilag10, til undervisningsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 201 Spørgsmål 22 Spm. om i forlængelse af L199/L200/L201/L202 - spm. 21 uddybe, hvordan der kan sikres veludstyrede, professionelle værksteder, jf. L199/L200/L201/L202 - bilag10, til undervisningsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 424 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200