Alle Undervisningsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 214 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 199 Spm. om redegørelse for barselsrettighederne for elever på EGU-forløb og herunder særligt for mulighederne for at vende tilbage og fortsætte sin uddannelse efter endt barsel, til undervisningsministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 198 Spm. om, hvor mange gymnasier der udbyder linjer, hvor der skal betales en særlig høj egenbetaling for studierejser, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 197 Spm. om redegørelse for omfanget af brugerbetaling til studerejser på landets gymnasiale uddannelser, herunder udviklingen i løbet af de seneste år, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 196 Spm. om, som opfølgning på den tidligere børne, undervisnings- og ligestillingsministers svar af 5. oktober 2016 på BUU, alm. del - spm. 363 (2015-2016) at redegøre for, hvad der er kommet ud af arbejdet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om ledelse- og bestyrelsesarbejdet på de statsligt selvejende institutioner i forhold til bestyrelsesmedlemmers udpegning og funktionsperiode på erhvervsuddannelserne, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 195 Spm. om, hvordan man vil sikre sig, at alle landet folkeskoleelever fortsat vil have gratis adgang til pålideligt og sikkert materiale på nettet samt fortsat lovligt kan gøre brug af ophavsbeskyttet materiale, når skolernes databaseservice, SkoDa, lukkes, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 194 Spm. om, hvor meget det vil koste for landets folkeskoler, når skolernes databaseservice, SkoDa, efter planen lukkes ved udgangen af 2018, og de dermed selv skal finansiere adgang til databaser som Infomedia, Polfoto m.m., til undervisningsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 193 Spm. om, hvorvidt undervisningsministeren vil tage initiativ til at justere de nye optagelseskrav til HF, således at de ikke a priori udelukker elever fra prøvefri skoler eller lign., til undervisningsministeren Ubesvaret 09-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 192 Spm. om, hvordan de nuværende erhvervsskoleelever fordeler sig på tværs af EUD, EUV og voksenlærlingeordningen, til undervisningsministeren Ubesvaret 06-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 191 Spm. om sende en oversigt over elevfordelingen på samtlige af landets ungdomsuddannelser, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-02-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 190 MFU spm. om man kan gå på VUC, når man ikke er tilmeldt folkeregisteret, men har bopæl uden for EU, og om man kan modtage SU, til undervisningsministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 189 Spm. om, hvad ministeren agter at gøre, hvis private aktører ikke ”…vælger at udbyde de tjenester, som SkoDa løfter i dag.” , til undervisningsministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 188 Spm. om at uddannelsesinstitutionerne ikke kommer til at betale en overpris for afløseren/afløserne til SkoDa, til undervisningsministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 187 Spm. om at oversende en skriftlig orientering om sagerne på rådsmødet den 15. februar, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 29-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 186 Spm. om, at studenter skal tage et introforløb på 5-10 uger inden start på en erhvervsuddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 25-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 185 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 23. januar 2018 om stopprøver i folkeskolen, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 23-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 184 Spm. om ændring i lovtekst sådan at institutioner, som tager udgangspunkt i andre pædagogiske traditioner end Steiner, vil kunne udbyde en 2-årig hf uden prøver og dokumentation gennem eksamensbevis, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 183 MFU spm. om, hvor mange kommuner der vil have en lavere udgift pr. elev i folkeskolen, hvis koblingsprocenten hæves til 80 pct., til undervisningsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 182 Spm. om, hvilken betydning – direkte og indirekte - ville regeringens planlagte skattelettelser have fået for kommunernes økonomi, til skatteministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 181 Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at store skattelettelser er en bedre måde at fremtidssikre vores samfund end investeringer i velfærd og vores børns skolegang, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 180 Spm. om, hvor meget mener ministeren, at der kan spares, uden at det får en betydning for kvaliteten af både de fysiske og de læringsmæssige rammer i folkeskolen, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 179 Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at der er penge nok til at løse alle de opgaver vi forventer af folkeskolen i dag, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 178 Spm. om ministeren mener, at der er behov for at tilføre folkeskolen flere ressourcer, hvis kvaliteten skal løftes, både hvad angår undervisningen og de fysiske rammer, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 177 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 16/1-18 om økonomien på landets folkeskoler, til undervisningsminister Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 176 Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at 86 procent af de social- og sundhedsansatte i kommunerne arbejder i en deltidsstilling, som alt andet lige for mange bevirker, at det er mindre attraktivt at søge disse stillinger, til ældreministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 175 Spm. om, hvorvidt ministeren er enig med formanden for FOA Nordsjælland i, at det er en katastrofe, at tre ud af fire kommuner har svært ved at tiltrække social- og sundhedspersonale til at dække behovet for arbejdskraft, til ældreministeren Endeligt besvaret 17-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 214 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200