Alle Undervisningsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 125 Spm. om en opdateret oversigt over fordelingen af elever på landets gymnasier med hhv. dansk oprindelse og udenlandsk baggrund, til undervisningsministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 124 Spm. om redegørelse for antallet af elever, som går i klasser med henholdsvis 1-5 elever, 6-10 elever, 11-13 elever, 14-15 elever, 16 elever, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-, 30 elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 123 Spm. om redegørelse for antallet af elever i folkeskolens normalklasser, som går/gik i klasser til og med henholdsvist 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 eller flere elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 122 Spm. om redegørelse for antallet af elever i folkeskolens normalklasser, som går/gik i klasser til og med 24 elever, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 121 Spm. om, hvorvidt en elev med et fysisk handicap i 9. klasse, der umuliggør fysisk aktivitet og dermed deltagelse i den almindelige idrætsundervisning, vil være afskåret fra at komme direkte på en gymnasial uddannelse, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 120 Spm. om kommentere henvendelsen fra det faglige udvalg for finanssektoren, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 119 Spm. om ministeren vil fastsætte krav om, hvornår den indsats, der er besluttet at iværksættes over for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, skal påbegyndes, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 118 Spm. om, ministeren vil fastsætte krav om, at eleverne inden for en given tidsperiode, skal have besked om resultatet af deres uddannelsesparathedsvurdering, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 117 Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at reglerne, som de er i dag, sikrer eleverne en tilstrækkelig retssikkerhed ift. at få besked om deres uddannelsesparathed, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 116 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at alle elever får resultatet af deres uddannelsesparathedsvurdering at vide, til undervisningsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 115 Spm. om det spørgeskema om snyd, der i efteråret 2017 er udsendt af Undervisningsministeriet til eksamensvagter og IT-ansvarlige på landets skoler, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 114 Spm. om, hvor langt er ministeriet i arbejdet med udligning på det økonomiske område for de forskellige uddannelser stx/hhx/htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 113 Spm. om, hvad det ekstra tilskud pr. A-niveaufag på stx er i kroner pr. elev pr. A-niveaufag, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 112 Spm. om ministerens bekræftelse på, at der er et ekstra tilskud for A-niveaufag på stx – som ikke forefindes på A-fag ved hhx, htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 111 Spm. om omkostningsprisen pr. undervisningstime for de forskellige uddannelser stx/hhx/htx og eux, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 110 Spm. om tallene for de statslige tilskud til stx/hhx/htx og eux, så man kan sammenligne de gennemsnitlige tilskud pr. elev inden for de forskellige uddannelser, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 109 Spm. om, hvornår Moderniseringsstyrelsen påbegyndte selve skrivningen af akt. nr. 1: "Udkast – Samlet lovudkast til BM", til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 108 Spm. om, hvor stor en procentdel af de enkelte kommuners skoleelever, der ville gå i privat- eller friskole, hvis alle elever, der står på venteliste, blev optaget på den skole, til undervisningsministeren Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 107 Spm. om, hvor mange elever, der står på ventelister til landets privat- og friskoler, til undervisningsministeren Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
L 107 Spørgsmål 1 Spm. om at præcisere finansieringen af lovforslaget fsva den del, der finansieres indenfor trepartsaftalens økonomi, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 106 MFU spm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at ændre udviklingen, så danske skoleelever igen får læselysten tilbage og bliver bedre til at læse, beskæftigelsesministeren Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 105 Spm. om at der i spørgsmålet om køretider i hjemmeplejen ifølge serviceloven gælder, at der skal udregnes, hvor lang tid det tager at komme ud til borgerne, til ældreministeren Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 6 Spm. om, hvilke fag eller timer i 8. og 9. klasse elevernes praksisfaglighed skal vurderes ud fra, til undervisningsministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 5 Spm. om, hvilke lærere skal foretage vurderingen af elevernes praksisfaglige kompetencer, til undervisningsministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 4 Spm. om, hvor mange flere elever vil kunne blive erklæret uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse end i dag på baggrund af lovændringen, til undervisningsministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200