Udvalget for Landdistrikter og Øers arbejde

Landdistrikterne og de mindre øers vilkår og udvikling er emnerne for arbejdet i Udvalget for Landdistrikter og Øer. Udvalget ser på udfordringer som færgedrift, belåning af ejendomme, arbejdspladser og andre vigtige forhold, der har betydning for landdistrikterne.

Større

Arbejde og ansvar

Foreninger, organisationer og borgere i landdistrikter og på de mindre øer har en direkte adgang til Folketinget via Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Lovforslag og beslutningsforslag bliver behandlet i udvalget, hvis hovedindholdet vedrører generelle eller tværgående forhold i landdistrikterne og på øerne.

Behandlingen af relevante forslag og sager i andre udvalg følges af Udvalget for Landdistrikter og Øer. Det giver medlemmerne af udvalget et overblik over udviklingen i landdistrikterne og på øerne, så de kan gå i dialog med de forskellige relevante ministre herom.

Eksempler på de forskellige forslag og sager, som udvalget behandler, er:

 • færgedrift til øer
 • belåning af ejendomme
 • bosætning og arbejdspladser (herunder statslige) 
 • mobil- og bredbåndsdækning 
 • uddannelser
 • vækst og udvikling

Studieture

Udvalget foretager flere gange om året studieture til Danmarks forskellige landdistriktsområder for at få et indtryk af de forskellige udfordringer, som landdistrikterne står over for. Udvalget ser også på, hvilke initiativer landdistrikterne sætter i værk for at imødegå disse udfordringer.

Relevante ministerier

Udviklingen i landdistrikterne omfatter i praksis mange politikområder og flere fagministre. De centrale ministre er dog erhvervsministeren og økonomi- og indenrigsministeren, som bl.a. afgiver en årlig regional- og landdistriktspolitisk redegørelse til Folketinget. 
Udviklingen i landdistrikter i bred forstand omfatter i praksis de fleste politikområder lige fra uddannelse og erhverv til sygehuse m.v. Udvalgets arbejde går derfor på tværs af ministerområder. 

Organisationer på området

De væsentligste foreninger på udvalgets område er Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer.  Organisationer og borgere har mulighed for at få foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Udvalget for Landdistrikter og Øers aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 17 udvalgsmøder, heraf 8 lukkede temamøder med 8 forskellige ministre om ministrenes synspunkter på og overvejelser om landdistrikternes forhold, vilkår og udvikling
 • 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag behandlet
 • 14 samrådsspørgsmål
 • 157 udvalgsspørgsmål
 • 5 deputationer modtaget af udvalget
 • 58 skriftlige henvendelser modtaget af udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning her.

Høringer om

 • den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne (den 1. februar 2017)
 • tilskud til færgetakster til og fra øer (den 22. februar 2017)
 • dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden (den 27. februar 2017)
 • behovet for og anvendelsen af nedrivningspuljen (den 6. september 2017)

Studieture

 • Den 26. og 27 januar 2017 til Sønderborg og omegn om bl.a. uddannelser, udflytning af statslige arbejdspladser, kyst- og naturturisme og LAG-projekter
 • Den 10. februar 2017 til Anholt om kystsikring
 • Den 4-10. marts 2017 til British Columbia, Canada om bl.a. om politik, strategier og rammer for vækst, udvikling og erhvervsvirksomhed i yderområder, decentrale uddannelser og regional og lokal erhvervsudvikling og beskæftigelse

Udvalget for Landdistrikter og Øers aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 13 udvalgsmøder, 
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag, 
 • 33 samrådsspørgsmål til forskellige ministre
 • 185 udvalgsspørgsmål til en række forskellige ministre, 
 • modtagelse af 5 deputationer, 
 • 72 skriftlige henvendelser til udvalget. 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning her.

Høringer om 

 • konsekvenserne af regeringens forslag til besparelser på uddannelsesområdet ift. uddannelser og uddannelsessteder uden for de større byer den 4. november 2015 
 • finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter den 24. februar 2016
 • lokale aktionsgrupper (LAG) den 4. maj 2016 

Studieture i det forgangne år

 • besøg på sydfynske øer den 6.-7. juni 2016 
 • åben debat om landdistriktspolitik til Folkemødet på Bornholm den 18. juni 2016
 • studietur til Ringkøbing-Skjern Kommune om rammevilkår for erhvervsudvikling i landdistrikterne den 26.-27. september 2016. 
 • 5 udvalgsmøder
 • 17 samrådsspørgsmål 
 • 30 udvalgsspørgsmål

Høringer om:

 • Konkurrencemæssig ligestilling af små øer og økommuner (landevejsprincippet), den 4. september 2015

 • 25 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 22 samrådsspørgsmål 
 • 161 udvalgsspørgsmål
 • 16 modtagelser af deputationer

Høringer om

 • Finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne, den 20. november 2014
 • Udflytning af statslige institutioner og arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen, den 14. april 2015

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.