Udvalget vedrørende Det Etiske Råds arbejde

Ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter et folketingsvalg nedsætter Folketinget et udvalg på 9 medlemmer til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Udvalget udpeger nogle af medlemmerne af Det Etiske Råd, ligesom det følger rådets arbejde.

Større

Udvalget vedrørende Det Etiske Råds opgaver

Udvalget vedrørende Det Etiske Råd er nedsat i henhold til § 7, stk. 1, i lov om Det Etiske Råd.
 
Udvalget har disse 3 hovedopgaver:

  • udvalget skal udpege 9 medlemmer af Det Etiske Råd, herunder indstille, hvem der skal være formand
  • udvalget skal løbende følge arbejdet i Det Etiske råd ved fælles møder og lign.
  • udvalget kan bede Det Etiske Råd om at behandle nærmere angivne emner på rådets område
Udpegede personer må ikke være medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Hvis udvalgsmedlemmerne ikke kan blive enige om, hvem de vil udpege, afgør de det ved almindeligt flertal.
 
Møde mellem Det Etiske Råd og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd holdes 1 gang om året. Formanden for Det Etiske Råd orienterer om rådets arbejde, og rådet og udvalget drøfter ideer og emner til rådets fremtidige arbejde.

Flere gange om året holder udvalget også møder med rådet, hvor rådets medlemmer præsenterer redegørelser og andre publikationer, før de offentliggøres.

Det Etiske Råd

17 medlemmer har rådet. Sådan bliver medlemmerne udpeget:

  • 9 bliver udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
  • 8 bliver udpeget af 4 ministre (sundhedsministeren, miljø- og fødevareministeren, uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsministeren)
Medlemmer af Det Etiske Råd bliver udpeget for 3 år ad gangen. De kan maksimalt sidde i 6 år – altså i 2 perioder.