Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) alm.del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om, hvad regeringen agter at gøre for at stoppe ulovligt trawlfiskeri i Øresund, til Ministeren for fiskeri og ligestilling 14-03-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AS Samrådsspm. om, hvordan EU-Kommissionen stiller sig til de nye oplysninger om kvælstoftilstanden i det danske vandmiljø, til miljø- og fødevareministeren 02-03-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser den flerårige undervurdering af kvælstof- og fosforniveauet i vandmiljøet har for Danmarks evne til målopfyldelse i henhold til vandområdeplanerne, til miljø- og fødevareministeren 02-03-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (miljø) den 5. marts 2018, til miljø- og fødevareministeren 21-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringens forhandlingslinje til ministermødet i HELCOM, den 6. marts 2018 i Bruxelles, til miljø- og fødevareministeren 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 19. marts 2018, til miljø- og fødevareministeren 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 19. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvad regeringen agter at foretage sig for at forhindre, at brugen af pesticider og biocider fører til resistente svampe, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om resistensproblemer forbundet med den samtidige brug af azol-midler i landbruget, som biocid i produkter og i sundhedssektoren, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om regeringens position i forhold til forhandlingerne om retningslinjerne for en politisk erklæring om den fremtidige relation mellem EU og UK for så vidt angår fiskeri forud for mødet i Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling 08-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 19. februar 2018, til miljø- og fødevareministeren 30-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. om ministeren anerkender at konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening kan opleves som en klemme på universiteter, til miljø- og fødevareministeren 24-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AH Samrådsspm. om kendskab til den omfattende korrespondance mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet, der foregik i dagene efter, at forsker Bjørn Molt Petersens rapport om beregningsgrundlaget i landbrugspakken blev offentliggjort, til miljø- og fødevareministeren 24-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om andre ministre i statsministerens regeringer modtaget større gaver, ydelser eller lignende fra de såkaldte kvotekonger, til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om, hvad værdien af de gaver er, som statsministeren har modtaget fra de såkaldte kvotekonger, til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om, hvilke gaver og/eller ydelser har statsministeren modtaget fra de såkaldte kvotekonger, til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om statsministerens er enig med formanden for Transparency International Danmark Natascha Linn Felix, der til Ekstra Bladet den 17. januar 2018 udtaler ”Landets statsminister bør ikke modtage sådan en gave, det er soleklart.”, til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om statsministerens er enig med professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen i, at statsministeren har udvist "ekstremt dårlig dømmekraft", til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om statsministerens gav korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger under samrådet 9/11-17, til statsministeren 18-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om initiativ til en handlingsplan, der skal halvere dødsfald, sundhedsskader og sygedage fra luftforurening i Danmark, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om initiativer til at sikre danskerne imod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om indstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling 05-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspørgsmål tilbagetaget 04-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 29. januar 2018, til miljø- og fødevareministeren 04-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200