Lyd fra åbne samråd i Ligestillingsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i LIU (7) - 11-04-2012
1. Åbent samråd med ministeren for ligestilling og kirke vedrørende regeringens holdning til kønskvoter i bestyrelser, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål B. Se tillige LIU alm. del - bilag 42.
2. Åbent samråd med ministeren for ligestilling og kirke vedrørende regeringens ligestillingspolitik omkring grupper med indvandrerbaggrund, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål. C og D.
Møde i LIU (4) - 18-01-2012
1. Åbent samråd med ligestillingsministeren vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder i samfundet, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål A.
Møde i LIU (14) - 12-09-2012
2. Åbent samråd om ligelig kønsfordeling i bestyrelser med ministeren for ligestilling og kirke og erhvervs- og vækstministeren, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål H og I.
3. Åbent samråd om EUs rolle i forhold til ligelig kønsfordeling i bestyrelser med ministeren for ligestilling og kirke og erhvervs- og vækstministeren, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål J.
Møde i LIU (12) - 29-05-2012
1. Åbent samråd med ministeren for ligestilling og kirke om regeringens svar på Kommissionens spørgeskema vedrørende mangfoldighed i virksomhedsbestyrelser, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål G
Møde I LIU (11) - 23-05-2012
1. Åbent samråd med erhvervs- og vækstministeren om regeringens planer om at indføre kvoter/anden lovregulering for at øge andelen af kvinder i bestyrelser, samt hvilke specifikke selskabstyper regeringen overvejer at lade omfatte af en sådan regulering, jf. LIU alm. del - samrådsspørgsmål E.
2. Åbent samråd med erhvervs- og vækstministeren om regeringens holdning til brug af sanktioner overfor virksomheder, der ikke opfylder mål om flere kvinder i bestyrelser, jf. LIU alm. del – samrådsspørgsmål F.