Kirkeudvalgets arbejde

Folkekirken, andre trossamfund og begravelsesvæsenet er nogle af emnerne for arbejdet i Kirkeudvalget.

Større

Kirkeudvalgets opgaver og ansvar

Kirkeudvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til kirkepolitik, herunder folkekirken, andre trossamfund og begravelsesvæsenet.

Opgaverne og ansvaret i Kirkeudvalget kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med kirkeministerens forvaltning af regeringens kirkepolitik og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på kirkeområdet
Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks kirkepolitik. Det siger grundlovens § 4. Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det kirkepolitiske, er ofte hovedaktiviteten i Kirkeudvalget. Den parlamentariske kontrol sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren i form af:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål 
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler i Folketingssalen
Studieture
Udvalget tager sjældent på studieture, men når det gør, er formålet at samle viden og inspiration. 

Kirkeudvalgets fagministerium

Kirkeministeriet varetager regeringens kirkepolitik og er dermed det politiske fagministerium for Kirkeudvalget. 

Organisationer på Kirkeudvalgets område

Flere organisationer er interesserede i at påvirke lovgivningen m.v. inden for udvalgets sagsområde, f.eks. Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd. 

Organisationer, foreninger og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Kirkeudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde. 

Kirkeudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 11 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag
 • 5 samrådsspørgsmål til kirkeministeren
 • 36 udvalgsspørgsmål til henholdsvis kirkeministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, transport, - bygnings, - og boligministeren, undervisningsministeren og justitsministeren
 • Modtagelse af 4 deputationer
 • 19 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning

Kirkeudvalget havde møder med 

 • Møde med Hans Gammeltoft-Hansen – teknisk gennemgang af Trossamfundsudvalgets betænkning 1564 den 5. april 2017

  Studietur i det forgangne år

 • Besøg hos de danske sømand- og udlandskirker i Paris og Hamborg samt den danske menighed i Sydslesvig, den 31. august – 2. september 2017.

 

Kirkeudvalget

Den 5. april 2017 havde Kirkeudvalget møde med formanden for Trossamfundsudvalget, Hans Gammeltoft-Hansen, hvor Trossamfundsudvalget betænkning 1564 ”En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken” blev gennemgået og drøftet.

Den 31. august – 2. september 2017 var Kirkeudvalget på studietur til Paris, Hamborg og Sydslesvig. Formålet med turen var at opnå indsigt i Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde internationalt, herunder kirkernes funktion for udenlandsdanskere samt kirkernes udfordringer og økonomi. Endvidere besøgte udvalget den danske menighed i Sydslesvig for at få indsigt deres udfordringer, og hvordan samarbejdet fungerer over store afstande.  

 

 


 

 

 

 

 

 • 7 udvalgsmøder
 • 2 beslutningsforslag 
 • 1 samrådsspørgsmål til kirkeministeren.
 • 23 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig kirkeministeren
 • modtagelse af 1 deputation
 • 20 skriftlige henvendelser til udvalget 

Kirkeudvalget havde møde med

 • Præsteforeningens hovedbestyrelse om aktuelle kirkepolitiske forhold, januar 2016 

 • 1 udvalgsmøde
 • 5 samrådsspørgsmål, som blevet besvaret i åbne samråd
 • 9 skriftlige udvalgsspørgsmål
 • 3 skriftlige henvendelser til udvalget

Kirkeudvalget havde møder med

 • Præsteforeningen
 • Danske Kirkers Råd
 • repræsentanter for trossamfund

Studietur

 • Et udvalgsmedlem deltog i en konference om religionsfrihed den 17.-19. september 2015 i New York sammen med medlemmer af Udenrigsudvalget.

 • 7 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 10 samrådsspørgsmål – alle besvaret i åbne samråd
 • 38 udvalgsspørgsmål
 • modtagelse af 1 deputation

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.