Færøudvalgets arbejde

Bloktilskud, hvalfangst og fiskeri samt miljø, sundhed og sociale forhold er nogle af de emner, som Færøudvalget arbejder med. Forholdet mellem Færøerne og Danmark er omdrejningspunktet for udvalgets arbejde.

Større

Færøudvalgets opgaver og ansvar 


Dagsordenen for Færøudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til forholdet mellem Færøerne og Danmark. Det gælder f.eks.:

 • erhverv
 • miljø
 • sundhed 
 • sociale forhold
Overordnet kan udvalgets arbejde deles op i 3 hovedområder:

 • lovgivning, der vedrører det statsretlige forhold mellem Færøerne og Danmark (f.eks. overtagelsesloven, som udvider Færøernes hjemmestyre)
 • lovgivning på enkeltområder, som Færøernes hjemmestyre ikke har overtaget
 • den danske stats bloktilskud til Færøerne

Færøske forhold følges også af udvalget, inklusive EU-sager. Færøerne er ikke medlem af EU, men har indgået en handelsaftale og en fiskeriaftale med EU. Spørgsmål om hvalfangst og fiskeri følges f.eks. også af udvalget.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med ministrenes forvaltning af de områder, der ikke er overtaget af Færøernes hjemmestyre

Parlamentarisk kontrol af, hvordan den danske regering forvalter den lovgivning, der gælder på Færøerne, er en af hovedaktiviteterne i Færøudvalget.

Parlamentarisk kontrol sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren. Spørgsmålene kan stilles som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler

Besigtigelsesture 

Færøerne er det primære rejsemål, når Færøudvalget tager på besigtigelsestur. Turene er kilde til viden og inspiration for medlemmerne, og de varer typisk 4 dage. Formålet er normalt at give udvalget et nøjere kendskab til færøske forhold.

Færøudvalgets fagministerium 

Statsministeriet er udvalgets politiske fagministerium.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 4 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag.
 • 16 udvalgsspørgsmål til henholdsvis sundhedsministeren, børne- og socialministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, transport-, bygnings- og boligministeren og skatteministeren 
 • 2 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning her.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 4 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag 
 • 22 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig transport- og bygningsministeren og social- og indenrigsministeren

Se generel statistik om udvalget i folketingets årsberetning her. 

Høring om 

 • grindefangst, den 18. november 2015

Studietur i det forgangne år

 • studierejse til Færøerne, den 14.-18. august 2016 om de politiske, økonomiske og kulturelle forhold på Færøerne

Udvalget havde ikke aktiviteter i folketingsåret 2014-15 (2. samling)

 • 4 udvalgsmøder 
 • behandling af 2 lovforslag 
 • 10 udvalgsspørgsmål til forskellige ministre

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.