Europaudvalget (EUU) samrådsspørgsmål

Din søgning gav 527 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BÆ Samrådsspm. om, hvad regeringen planlægger i samarbejde med de fem regioner at gøre for at komme overbelægningen til livs på de medicinske afdelinger, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BZ Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på fødeområdet i de kommende økonomiforhandlinger med Danske Regioner, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BY Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet er med underbemanding på landets fødeafdelinger, således at de er afhængig af vikarer i den daglige drift og personalet derfor ikke kan indgå i en faglig konflikt, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BX Samrådsspm. om ministerens syn på, at man på fødeområdet er så dårligt bemandet, at man ikke kan gennemføre en faglig konflikt, fordi man kun har en fast bemanding svarende til nødberedskab eller mindre, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AZ Spm. om kommentar til henvendelse af 26/4-18 fra Levende Hav om retfærdighed i fiskeriet og om fiskeriets spilleregler, jf. MOF alm. del - bilag 434, til ministeren for fiskeri og ligestilling 26-04-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren mener, at der er behov for yderligere regulering af forsikringsselskaberne såfremt den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter er korrekt, til erhvervsministeren 26-04-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren vurderer, at forbrugerne kan have tillid til, at byggesagkyndige varetager forbrugerens og ikke forsikringsselskabets interesser, til erhvervsministeren 26-04-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om ministeren vurderer, at den beskrevne udveksling af oplysninger mellem byggesagkyndige og forsikringsselskaberne via såkaldte skyggerapporter kan være lovstridig, til erhvervsministeren 26-04-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om ministeren mener, at der er grundlag for at antage, at forsikringsselskaberne kan have udviklet en praksis med såkaldte skyggerapporter, der strider imod lovens intentioner, og at byggesagkyndiges uvildighed på den baggrund kan beklikkes, til erhvervsministeren 26-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om ministeren mener, at sagen fra Sydjylland, hvor i alt seks jernbaneoverskæringer på strækningen mellem Tønder og Esbjerg planlægges at blive lukket, er truffet på et oplyst grundlag, hvor alle trafikale konsekvenser, samt konsekvenser for lokalsamfundene er belyst, til transport-, bygnings- og boligministeren 25-04-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om regeringens holdning til EU’s eksterne budget i forbindelse med de forestående forhandlinger om EU's flerårige budgetramme for 2021-2027, til udenrigsministeren 25-04-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvad ministeren kan fortælle om forholdene for børn på Udrejsecenter Sjælsmark m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 24-04-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de nuværende erfaringer med tilsynsmyndighedernes risikobaserede arbejde, til erhvervsministeren 24-04-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om ministeren vil redegøre særligt for afsnit 4 ”Tilsyn og retshåndhævelse” i udkastet til den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021, til justitsministeren 24-04-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om, hvilke høringssvar regeringen påtænker at inddrage i strategien og i hvilket omfang, til justitsministeren og erhvervsministeren 24-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BG Samrådsspm. om redegørelse for omfanget af indberetninger, som PET har foretaget til de udbetalende myndigheder i sager, hvor fremmedkrigere under udrejse har modtaget offentlige ydelser, til justitsministeren 24-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BF Samrådsspm. om at sikre, at syrienskrigere (fremmedkrigere) ikke rejser ud af Danmark og samtidig modtager offentlig forsørgelse, til beskæftigelsesministeren 24-04-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren kan redegøre for årsagen til og forløbet i forbindelse med rigsadvokatens fratræden fra sin stilling den 1. marts 2018, til justitsministeren 20-04-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om henvendelse af 19. april 2018 fra De Økonomiske Råd 20-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om, hvordan regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på arbejdspladser inden for det socialpædagogiske område, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet med underbemanding er på landets socialpædagogiske arbejdspladser, således at stederne er afhængige af vikardækning m.m. i den daglige drift, og personalet som følge heraf ikke kan indgå i en faglig konflikt, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om, hvad ministerens forklaring er på og holdning til, at der på det socialpædagogiske område er flere arbejdspladser, der angiveligt er så dårligt bemandet, at man ikke engang kan gennemføre et nødberedskab ved en eventuel konflikt, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm., om ministeren på baggrund af den såkaldte ”Copenhagen Declaration” vil redegøre for, om regeringen har nået sin målsætning om at gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge, til justitsministeren 17-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BE Samrådsspm. om nedlæggelsen af stillinger i Skov- og Naturstyrelsen og udliciterer yderligere 70 årsværk, til beskæftigelsesministeren og miljø- og fødevareministeren 17-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BW Samrådsspm. om redegørelse for, hvilken ”lang række af initiativer” regeringen agter at tage for at knække den stigende sociale ulighed i sundhed, vi ser i Danmark, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby pointerede over for Danmarks Radio den 19. marts 2018, til sundhedsministeren, undervisningsministeren, børne- og socialministeren, beskæftigelsesministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren 16-04-2018
(2017-18)
Din søgning gav 527 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200