Europaudvalget (EUU) samrådsspørgsmål

Din søgning gav 320 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om ministeren er enig i, at manglen på fagligt personale er en af de største barrierer for en udbygning af kapaciteten i psykiatrien, til sundhedsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor ministeren vælger ikke at sætte behandlingen af sager vedrørende humanitært ophold i bero, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for indholdet af og forudsætningerne for den foreløbige vurdering af Paposhvili-dommen, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om, hvilke værktøjer regeringen har tænkt sig at tage i brug for at nå statsminister Lars Løkke Rasmussens erklærede mål om, at danskerne i 2020 skal have en middellevetid, der ligger i top 10 i verden, til sundhedsministeren 12-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at forbedre forholdene i ældreplejen, så vi skaber en mere værdig pleje og omsorg for de ældre og bedre arbejdsforhold for de ansatte, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om ministeren vil tage initiativ til at få afdækket, hvor udbredt det er, at der i hjemmeplejen ikke afsættes tid nok til hvert besøg og til køretid mellem besøgene, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om ministeren mener, at der er tilstrækkeligt gode muligheder for at give de ældre en værdig ældrepleje, hvis en sosu-assistent har 38 besøg på en aftenvagt, hvilket betyder, at der i snit er 11 minutter pr. ældre inkl. transport, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om ministeren agter at suspendere kontanthjælpsloftet så længe der fortsat er kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om at sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet får deres sag gennemgået, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om kvaliteten i pædagoguddannelsen, til uddannelses- og forskningsministeren 10-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om initiativ til en handlingsplan, der skal halvere dødsfald, sundhedsskader og sygedage fra luftforurening i Danmark, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om redegørelse for karakteren og omfanget af problemet med tredjelandsborgere, der indgår proformaægteskaber i Danmark for at opnå ophold i Europa, til børne- og socialministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om initiativer til at sikre danskerne imod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
KUU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om baggrunden for - og konsekvenserne af - at Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at opsige aftalerne med Dansk Bibliotekscenter (DBC A/S) om Nationalbibliografien og Bibliotek.dk, til kulturministeren 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvorvidt den nuværende kontrolindsats mod proformaægteskaber efter ministerens opfattelse er tilstrækkelig, til udlændinge- og integrationsministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om, hvordan det harmonerer at sprogteste børn i slutningen af 0. klasse, når der er viden om, at der skal sættes tidligere ind overfor børn med sprogvanskeligheder, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om nye indsatser i folkeskolen for børn med sprogvanskeligheder, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om indførelse af stopprøver i form af en sprogtest i dansk for børn i 0.klasse, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om indstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling 05-01-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvorfor regeringen har besluttet at ændre på retningslinjer for støtte til palæstinensiske og israelske organisationer, til udenrigsministeren 04-01-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om brug af ulovlige pesticider i forbindelse med bananproduktion i Ecuador, til miljø- og fødevareministeren 04-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om artikel i Fagbladet 3F den 2. januar 2018: ”Justitsminister: I orden at politiet lader voldsmand slippe”, til beskæftigelsesministeren og justitsministeriet 04-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 29. januar 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling 04-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 29. januar 2018, til miljø- og fødevareministeren 04-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 320 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200