Europaudvalget (EUU) samrådsspørgsmål

Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 6. og 7. november 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 6. og 7. november 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 6. november 2017, til miljø- og fødevareministeren 19-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm., om arbejdsvilkårene i ældreomsorgen er attraktive, til ældreministeren 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om situationen med mange vikarer i ældreomsorgen, grundet mangel på SOSU-assistenter, til ældreministeren 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om ministerens holdning til SOSU-hjælpere og -assistenter ansat i ældreomsorgen, til ældreministeren 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om meritmulighederne for SOSU-hjælpere, der ønsker at videreuddanne sig til SOSU-assistent, til undervisningsministeren 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om tiltag for at motivere flere til at tage en uddannelse til SOSU-assistent, til undervisningsministeren 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om ministerens holdning til SOSU-uddannelserne, til undervisningsministeren 17-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre det fornødne terrorberedskab i Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udført et tilfredsstillende antal terrorscenarie-fuldskalaøvelser med deltagelse af både politi, forsvar, hjemmeværn, beredskab og sundhedsmyndigheder i forhold til den trussel, der er imod Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om ministrene mener, at militært personel, herunder hjemmeværnssoldater, har de fornødne muligheder for et rimeligt egetforsvar i forbindelse med en indsættelse ved et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udarbejdet de fornødne retningslinjer for samarbejdet mellem militært personel, herunder hjemmeværnsoldater, og politiet i forbindelse med et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministrene mener, at den retsstilling militært personel har når de er udkommanderet til støtte for politiet, herunder ved afgivelse af skud, er tilfredsstillende for personellet, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om en redegørelse for de gældende regler for international buskørsel og cabotage samt kontrollen hermed i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til skatteministeren 16-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om en redegørelse for kontrollen med moms og skat for danske og udenlandske turistbusvognmænd, til skatteministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren 16-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om genetablering af forvaltningen på fiskeriområdet, til ministeren for fiskeri og ligestilling 16-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om sammenhængen mellem at basere politiske aftaler på olieprisscenarier, til energi-, forsynings- og klimaministeren 14-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om fremadrettet implementering af IEA 450 ppm-scenariet som udgangspunkt for finanspolitikken, til finansministeren 14-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om at tilføre de nødvendige midler til AMU-udbyderne, der sikrer en genopretning af deres økonomi, til undervisningsministeren 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om forberedelse og afvikling af overenskomstforhandlinger ift. at et politisk udspil skulle finansieres via store ændringer i en faggruppes arbejdsforhold, til undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om det allerede i oktober 2012 var planlagt, at folkeskolereformen delvist skulle finansieres af en ændring af lærernes arbejdstid, til undervisningsministeren 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser L 409 havde for resultatet for aftalen om folkeskolereformen, der blev underskrevet den 7. juni 2013, til undervisningsministeren 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om redegørelse for inddragelsen af konfliktens parter i udarbejdelsen af lovteksten til L 409, til beskæftigelsesministeren 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om de drøftelser den daværende beskæftigelsesminister havde med parterne forud for lovforslaget L 409, til beskæftigelsesministeren 13-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200