Sundhed og sygdom

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Sundhed og sygdom

Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)
Sundhed, sygdomme, forebyggelse og ældre, herunder sygehusvæsenet, den primære sundhedssektor, patientrettigheder, tilsyn med sundhedsvæsenet, tilskud til behandling i praksissektoren, apoteksvirksomhed, lægemidler, etik og forskning på sundhedsområdet, misbrugsbehandling og hjælp og støtte m.v. til ældre, plejehjem og beskyttede boliger.