Retsvæsen og domstole

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Retsvæsen og domstole

Retsudvalget (REU)
Rets- og politivæsen, herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret, herunder tinglysning, m.v. Udvalget afgiver indstilling om valg af Folketingets ombudsmand og om Ombudsmandens årlige beretning, og udvalget kan gøre indstilling om afskedigelse af ombudsmanden.