Kommunikation

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Kommunikation.

Kulturudvalget (KUU)
Kulturelle og kunstneriske anliggender, herunder biblioteker, museer, arkiver, teatre, film, medier, bygningsfredning, kulturmiljø og fortidsminder, idræt, ophavsret og folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, samt uddannelser inden for teater, film, musik, billedkunst og nationale mindretal.