Immigration og udlændinge

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Immigration og udlændinge

Indfødsretsudvalget (IFU)
Indfødsretsudvalgets sagsområder er: indfødsretssager og generelle spørgsmål om indfødsret.
Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)
Udlændingelovgivning, herunder asyl, humanitært ophold og familiesammenføring. Integrationspolitik- og lovgivning, herunder tilhørende ydelser og forebyggelse af radikalisering. Ophold på baggrund af beskæftigelse og uddannelse m.v.