Arbejdsmarked

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Arbejdsmarked.

Beskæftigelsesudvalget (BEU)
Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsløshedsforsikring, ydelser til personer permanent uden for arbejdsmarkedet, en række ydelser, bl.a. folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven m.m., arbejdsmiljø, arbejdsformidling, delpension, aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom eller fødsel, internationalt samarbejde om sociale ydelser og social sikring m.v., arbejdsskadesikring, statens tjenestemænd m.v.
Ligestillingsudvalget (LIU)
Ligestillingsudvalgets sagsområder er: ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde.